Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Komercbanku rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for increasing profitability of commercial banks
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. N.Lāce
Reviewer Dr.oec. J.Komkova
Abstract Diplomprojekts ’’Komercbankas rentabilitātes paaugstināšanas projekts’’ ir izstrādāts ar mērķi uzlabot bankas apkalpošanas kvalitāti, kā arī veicināt darbinieku motivāciju, izstrādājot projektus, ar kuru palīdzību var uzlabot komercbanku pelnītspēju. Diplomprojekts sastāv no 5 nodaļām: analītiskās, projektu aprēķinu daļas, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Darba analītiskajā nodaļā tiek novērtēta SEB bankas pelnītspēja laika periodā no 2009. līdz 2012. gadam, tiek novērtēta bankas darbības efektivitāte, novērtēta bankas pakalpojumu kvalitāte, un tiek veikta klienta apkalpošanas laika analīze. Analītiskās nodaļas beigās tiek izvirzītas trīs problēmas, kas ietekmē bankas pelnītspēju. Darba projektu aprēķina nodaļā tiek izstrādāti priekšlikumi darbinieku motivācijas veicināšanai, klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidošanai un gaidīšanas laika samazināšanai bankā. Darba tehnoloģiskajā nodaļā tiek izvērtēti nozīmīgākie faktori, kas ietekmē bankas peļņu, tiek prognozēti faktori nākamajam laika periodam un tiek modelēta peļņa pēc vairākiem scenārijiem. Darba un dabas aizsardzības nodaļā tiek aprakstīts darbs ar datoru un tā ietekme uz cilvēka veselību, tiek veikta darba vides novērtēšana biroja telpās, kā arī izstrādāts preventīvais plāns risku samazināšanai. Grafiskajā nodaļā tiek attēloti darba risināšanas gaitā sasniegtie rezultāti. Nobeigumā novērtējot visus diplomprojektā apskatītos jautājumus, autors izdara secinājumus un izstrādā priekšlikumus komercbanku rentabilitātes paaugstināšanai. Diplomprojekta darba apjoms ir 56 lapas, neskaitot pielikumus. Informācijas vieglākai uztveršanai, diplomprojektā ietvertas 38 tabulas un 21 attēls. Autors pievieno 8 pielikumus. Diplomprojektā izmantoti 25 literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli ir speciālā literatūra un seriālizdevumi, kā arī komercbanku konsolidētie finanšu pārskati.
Keywords Komercbankas rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Keywords in English Project for Enhancing a Commercial Bank’s Profitability
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 02.06.2013 19:59:59