Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for enhancing business performance of a company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Reviewer Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Abstract Diplomprojekta autore: Vineta Gile. Diplomprojekta vadītāja: Mg. oec., asoc. prof. Rasma Alsiņa. Diplomprojekta temats: Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darbs sastāv no ievada, piecām daļām ar apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā ir izanalizēta informācija par atpūtas bāzes darbību un finansiāliem rādītājiem, veikts atpūtas bāzes iekšējās un ārējās vides novērtējums, un definētas trīs problēmas, kas jārisina uzņēmuma pilnveidošanas projekta ietvaros. Projektu aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs projekti un aprēķināti ekonomiskie ieguvumi un sasniegtie rezultāti. Tehnoloģiskā daļā ir veikta apmeklētāju prognoze otrajam ceturksnim ar eksponenciālās izlīdzināšanas metodes trīs parametriem izmantojot Microsoft Office Excel 2010. Darba un dabas aizsardzības daļā apkopoti pastāvošie riski uzņēmuma darbiniekiem un sastādīts preventīvo pasākumu plāns ar izmaksām darba aizsardzības pilnveidošanai. Grafiskā daļa satur grafisko attēlu apkopojumu un datu apstrādi. Izpētīts un aprēķināts, ka veicot uzņēmuma darbības pilnveidošanu ar izstrādātajiem projektiem, tiek palielināts apmeklētāju skaits, kā rezultātā uzņēmuma ieņēmumu daļa. Diplomprojekta izveidošanai izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, LR likumdošana un normatīvie akti, interneta resursi, uzņēmuma nepublicētie materiāli, pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā, sastāv no 88 lapaspusēm, kurās ir iekļautas 54 tabulas, 49 attēli un 35 formulas. Diplomprojekta izstrādei tika izmantoti 23 literatūras avoti un ir pievienoti 17 pielikumi.
Keywords Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts.
Keywords in English Improvement project of enterprise performance.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 09:41:53