Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas procesa kvalitātes pilnveide A/S "SAF Tehnika"
Title in English "Improvement of Production Process Quality in the JSC "SAF Tehnika"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.sc.ing., MBA Oskars Priede
Reviewer Mg.oec. Jānis Vanags
Abstract Indusa L.Ražošanas procesa kvalitātes pilnveide A/S SAF Tehnika: Bakalaura darbs / L.Indusa, O.Priede.- Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. -85 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms:77 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 4 avoti latviešu, 25 angļu un 1 vācu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt A/S SAF Tehnika ražošanas procesu kvalitāti un neatbilstošo produktu vadību un sniegt efektīvus priekšlikumus neatbilstošas produkcijas vadības pilnveidei. Pirmajā daļā ir aprakstīta teorētiskā informācija par kvalitātes vadības sistēmu, procesu vadību, ISO standartu saimi un standarta prasībām attiecībā uz neatbilstošu produktu vadību. Otrajā darba daļā ir apskatīts uzņēmuma A/S SAF Tehnika darbības raksturojums, veikts iekšējās un ārējās vides novērtējums izmantojot SVID analīzi, analizēta neatbilstošās produktu vadības procedūras īstenošana ražošanas nodaļās, kā arī veikta darbinieku aptauja. Trešajā darba daļā sniegti priekšlikumi ražošanas procesu kvalitātes pilnveidei: vienotas neatbilstošās produktu uzskaites sistēmas izveide ražošanas nodaļās; darbinieku kvalifikācijas celšana pilnveidojot iekšējo apmācību metodiku; ražošanas nodaļas iekšējās komunikācijas uzlabošana izmantojot elektroniskos un personiskos komunikāciju kanālus.
Keywords Ražošanas process, neatbilstošu produktu vadība, procesu pilnveide.
Keywords in English Manufacturing process, non-conforming product management, process improvement.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 09:19:53