Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Jauna produkta ieviešanas tirgū projekts
Title in English Project for launching a new product into the market
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Mg.oec. V.Didenko
Abstract Diplomprojekta autore: Zane Circāne Diplomprojekta zinātniskā vadītāja: Dr. oec. Ieva Andersone Diplomprojekta temats: Jauna produkta ieviešanas tirgū projekts Diplomprojekta apjoms: 67 lapas, kurās ietvertas 27 tabulas, 27 attēli un 4 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 2 nodaļām un 8 apakšnodaļām, projekta aprēķinu daļa- no 4 nodaļām un 5 apakšnodaļām, tehnoloģiskā daļa- no 1 daļas, darba un dabas aizsardzības daļa- no 2 nodaļām. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, valsts statistikas dati, zinātniskā literatūra, Latvijas Republikas likumi un interneta resursi- kopā 24 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā sniegta informācija par apģērbu ražošanas un tirdzniecības nozari, analizēta situācija konkrētajā tirgū, aprakstīta jaunā produkta un uzņēmuma ideja un izstrādāta iepriekš minētā produkta SVID analīze. Projekta aprēķinu daļā aprēķināta darbā aprakstītā uzņēmuma ražotās preces pašizmaksa un pamatojoties uz to, preces cena; izstrādāts mārketinga komunikāciju plāns pirmajam uzņēmuma darbības gadam un izstrādāts uzņēmuma zīmols. Tehnoloģiskajā daļā izstrādāts konkrētās nozares nākotnes pieprasījuma prognozes modelis. Darba un dabas aizsardzības daļā noteikti darba vides riski un izstrādāts darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns šūšanas uzņēmumam. Grafiskajā daļā iekļauti attēli, kas atspoguļo projektēšanas gaitā iegūtos rezultātus.
Keywords Jauna produkta ieviešanas tirgū projekts
Keywords in English Project for launching a new product into the market
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 09:03:15