Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšana Latvijā"
Title in English "Ensuring financing of medical projects in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
Reviewer Dr.oec.,doc. V.Vasiļjeva
Abstract Maģistra darba pamatā ir medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanas Latvijā izpēte. Maģistra darba pētījuma objekts ir medicīnas nozare Latvijā. Maģistra darba pētījuma priekšmets medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšana. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt konceptuālu medicīnas projektu finansējuma nodrošināšanas algoritmu konstatēto problēmu risināšanai, iepriekš izpētot to ietekmes faktorus medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanā. Zinātniski pamatojot pieņēmumu, maģistra darbā ir izvirzīta hipotēze medicīnas projektu finansējuma nodrošināšanas modeļa vienkāršošana sekmētu medicīnas projektu attīstību, atvieglojot uzņēmēju piekļuvi finansēšanas avotiem. Maģistra darba mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: 1. izprast Latvijas un ES medicīnas nozares attīstības tendences un problēmas; 2. raksturot iespējamos medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanas avotus un noteikt galvenās problēmas to piesaistē Latvijā; 3. izpētīt projekta jēdziena būtību un tā lomu medicīnas nozarē; 4. apkopot medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanas posmus viena modelī, balstoties uz ietekmējošiem faktoriem; 5. izstrādāt izveidotā modeļa realizācijas algoritmu; 6. balstoties uz medicīnas nozares uzņēmēja pieredzi projektu finansēšanas nodrošināšanā, pārbaudīt izstrādātā algoritma praktisku pielietojumu. 7. veikt pētījuma secinājumus un izvirzīt priekšlikumus medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanas uzlabošanai. Maģistra darbā tiek piedāvātas šādas novitātes: 1) projekta jēdziena pilnveidošana 2) medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanas posmu apkopošana vienotā modelī. 3) medicīnas projektu finansēšanas nodrošināšanas ietekmējošo faktoru noteikšana vienotā modelī. 4) izstrādāts un pārbaudīts projekta finansēšanas nodrošināšanas algoritms.
Keywords medicīnas projekti, finansēšanas nodrošināšana, finansēšanas algoritms,
Keywords in English medical projects, ensuring financing, financing algorithm
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 22:30:47