Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Komercbankas filiāles darba efektivitātes palielināšanas projekts"
Title in English "Project for improving the operating efficiency of a commercial bank branch"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,asoc.prof. Z.Sundukova
Reviewer Mg.oec. L.Freināts
Abstract Diplomprojekta tēma ir Komercbankas filiāles darba efektivitātes palielināšanas projekts. Darbs izstrādāts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē, uzņēmējdarbības un vadīšanas programmā. Diplomprojekta mērķis ir uz bankas darbības ekonomiskās analīzes pamata atklāt tās problēmas un izstrādāt priekšlikumus A/S DnB Bankas Skanstes filiālei, lai palielinātu darba efektivitāti. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek raksturota A/S DnB Bankas Skanstes filiāles darbība, izvērtēta bankas tirgus daļa, izanalizēta bankas darbinieku motivācijas sistēma, izanalizēta filiāles klientu apkalpošanas kvalitāte un atklātas problēmas, lai uzlabotu darba efektivitāti. Aprēķina daļā tiek izstrādāti priekšlikumi bankas stratēģijas realizācijas atbalsts filiāles darbinieku līmenim, speciālista darba pienākumu un to izpildes laika optimizēšanai, darbinieku motivācijas uzlabošanai. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāta jauna klienta datu bāze, lai filiāles speciālisti varētu izveidot par saviem klientiem pārskatāmu atskaiti. Darba drošības un darba aizsardzības daļā tiek izstrādāti uzlabojumi saistībā ar filiāles telpas gaisa temperatūru un gaismu telpās. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, apkopojot veiktās analīzes datus un izstrādājot jaunus priekšlikumus darba efektivitātes uzlabošanai. Grafikā daļā tiek saliktas darba gaitā iegūtās tabulas, diagrammas, ar apkopotiem rezultātiem, kur ir veidojusi pati darba autore. Diplomprojektam ir ievads un piecas daļas. Darba beigās ir secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekts satur 88 lpp., 22 tab., 30 att., 22 izmantotas literatūras avoti un 1 pielikums.
Keywords darba efektivitātes palielināšanas projekts
Keywords in English Project for improving the operating efficiency
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 13:28:43