Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Eiropas valstu tehnisko noteikumu salīdzinājums asfaltbetona seguma materiāliem” („Pils ielas rekonstrukcija posmā no Rīgas ielas līdz Pleskavas ielai, Alūksnē”)
Title in English „Comparison of European Technical Regulations for Asphalt Pavement Materials” („Reconstruction of Pils Street Section from Rigas Street to Pleskavas Street in Aluksne”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Pētn. V.Haritonovs
Reviewer asoc.prof. A.Zariņš
Abstract Bakalaura darba tēma "Eiropas valstu tehnisko noteikumu salīdzinājums asfaltbetona seguma materiāliem" izvēlēta sakarā ar nepieciešamību apzināt un salīdzināt Latvijas un arī citu Eiropas valstu prasības asfaltbetona izejmateriāliem un tā īpašībām, kā arī šo izejmateriālu gala produktam - asfaltam. Bakalaura darbs ir sadalīts pa nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti Latvijā visbiežāk lietotie asfalta veidi. Otrajā nodaļā tiek apzināta satiksmes klasifikācija Eiropā un lietotās transporta slodzes, kuras ietekmē asfaltbetona lietošanas klasi. Trešajā nodaļā tiek pētītas prasību atšķirības minerālmateriāliem, minerālajam aizpildītājam un saistvielai. Tāpat trešajā nodaļā tiek salīdzinātas Eiropas standarta un atsevišķu valstu, arī Latvijas, prasības šķembu mastikas asfaltam, asfaltbetonam un porasfaltam. Inženierprojektā tiek izstrādāts rekonstrukcijas projekts "Pils ielas rekonstrukcija posmā no Rīgas ielas līdz Pleskavas ielai, Alūksnē". Pils iela ir Alūksnes galvenā iela, kas savieno starpreģionālos un reģionālos autoceļus. Pils ielā atrodas reģionāli nozīmīgi objekti - pilsētas autoosta, policija, muzejs, daudzdzīvokļu nami un daudzas citas sabiedrībai nozīmīgas vietas. Inženierprojektā izstrādātais kopējais ielas garums ir 2920m. Projektētais ātrums visā posmā pieņemts 50 km/h. Ielas normālprofils pieņemts NP10.5 un NP9.5. Projektā ietverts ielas trases plāna aprēķins, garenprofila parametru aprēķins, ielas segas konstrukcijas aplēse, darba apjomi un specifikācijas, darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumi. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms ir 154 lappuses, tajā skaitā 86 tabulas un 22 attēli, 46 rasējumi. Bakalaura darba izstrādāšanai ir izmantoti 18 literatūras avoti un inženierprojekta izstrādei 16 literatūras avoti.
Keywords asfaltbetons, saistviela, minerālmateriāli, standarti, specifikācijas
Keywords in English asphalt concrete, binder, aggregates, standarts, specifications
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 19:47:14