Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Centralizētajā siltumapgādē izmantojamā kurināmā diversifikācija"
Title in English "Diversification of fuels used in district heating"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor E.Dzelzītis
Reviewer U.Osis
Abstract Maģistra darba galvenais mērķis bija izpētīt kurināmā diversifikācija izmantojot biogāzi no šķeldas, nolūkā paaugstināt kurināmā izmantošanas efektivitāti centralizētajā siltumapgādē. Pētījuma objekts ir esošā centralizētā siltumapgādes sistēmas Cēsu pilsētas katlumāja Rūpniecības ielā 13a, kura tika modernizēta, uzstādot divus jaunus šķeldas apkures katlus ar jaudu 5MW + 2MW un ekonomaizeru ar jaudu 1MW. Pētījuma autors analizē iespēju papildināt to ar šķeldas pirolīzes rezultātā iegūtās biogāzes izmantošanu siltuma un elektroenerģijas ražošanā. Darbā tiek piedāvāts šķelda pirolīzes tehnoloģiskā shēma ar biogāzes sadedzināšanu iekšdedzes dzinējā. Šajā pētījumā tiek modulēta iespēja šāda pilotprojekta īstenošanai Cēsu siltumtīklu centrālās katlumājas Rūpniecības ielā 13a rekonstrukcijā, papildinot to ar gazifikācijas tehnoloģisko iekārtu ar siltuma jaudu 1,6MW un elektrojaudu 1,4MW, sastāvošu no šķeldas žāvēšanas kameras, karstā gaisa ģeneratora, diviem gazifikatoriem, diviem dzesētājiem, diviem cikloniem, diviem sekundāriem dzesētājiem, diviem elektrofiltriem, diviem gāzes kompresoriem, diviem iekšdedzes dzinējiem un diviem ģeneratoriem un izmantojot jau esošo infrastruktūru šķeldas transportēšanas un uzglabāšanas. Darba gaitā aprēķinātā sintēzes gāzes kaloritāte 4854 kcal/nm3. Darbam ir 6 nodaļas uz 76 lappusēm, tam ir15 tabulas un 31 attēls.
Keywords Biomasa, kurināmā diversifikācija, biomasas gazifikācija, pirolīze, centralizētā siltumapgāde
Keywords in English Biomass, fuel diversification, biomass gasification, pyrolysis, district heating
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 18:31:58