Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Darījumu risku pārvaldība līzinga sabiedrībā"
Title in English "Transaction risk management in a leasing company"
Department
Scientific advisor Dr., oec., prof. I. Voronova
Reviewer Dr. oec, doc. G. Ciemleja
Abstract Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Darījumu risku pārvaldīšana līzinga sabiedrībā. Maģistra darba autors ir Dmitrijs Geraskins, bet darba vadītāja ir RTU prof., Dr.oec. Irina Voronova. Darbs sastāv no četrām daļām teorētiskā, analītiskā, praktiskā un projekta daļas. Teorētiskajā daļā tiek analizēts līzings kā jēdziens, tā būtība, maksājumu aprēķināšana un riski. Šajā nodaļā tiek dota pētījuma bāze kredītriska aprēķināšanas metožu apskats, kas būs nepieciešamas analītiskajā daļā. Analītiskajā daļā tiek analizēti riski, kuri saistīti ar līzinga darījumiem. Kā arī autors ir analizējis normatīvo aktu bāzi, kura nodrošina līzinga pakalpojumu sniedzēju uzraudzību un sakārto attiecības starp līzinga devēju un līzinga ņēmēju. Papildus tiek veikti secinājumi, balstoties uz zinātnisko un praktisko literatūru, līzinga sabiedrību iekšējiem dokumentiem un paša darba autora iegūto pieredzi SIA Norvik līzings. Praktiskajā daļā tika izvērtētas līzinga tirgus dalībnieka darījumu portfeļa optimizācijas metodes, sabalansējot darījumu riskus ar portfeļa lielumu. Veicot vairākus aprēķinus, tika panākta maksimāli efektīva risku un portfeļa lielu sabalansētība. Autors, apkopojot savu pieredzi sabiedrībā un izpētot citu līzinga tirgus dalībnieku rīcību, izveido pēc iespējas labāku variantu, kā optimizēt līzinga portfeli, efektīvi sabalansējot savā starpā darījuma drošības pakāpi un kopējā līzinga darījumu portfeļa pieaugumu. Maģistra darba saturs ļauj autoram darba nobeigumā precīzi secināt, ka līzinga uzņēmumiem, kuras ir orientētas uz ilglaicīgu pastāvēšanu un tirgus daļas iegūšanu, ir nepieciešams izveidot optimālāko modeli sava līzinga darījuma portfeļa optimizācijai, veicot gan rūpīgu līzinga projekta analīzi, gan arī rūpējoties par līzinga darījumu apjoma pieaugumu. Maģistra darbs sastāv no 92 lappusēm, tajā ir 23 tabulas, 2 formulas un 17 attēliem. Rakstot maģistra darbu, autors izmantojis speciālo ekonomisko un teorētisko literatūru, publikācijas presē un internetā, SIA Norvik Līzings iekšējos materiālus, kā arī iegūto pieredzi, strādājot līzinga uzņēmumos.
Keywords Līzings, riska pārvaldība
Keywords in English Leasing, risk management
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 18:19:00