Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Kvalitātes vadības sistēmas problēmas un pilnveidošanas iespējas būvuzņēmējdarbībā
Title in English Quality management system problems and improvement opportunities in construction business
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., asoc.profesore Tatjana Tambovceva
Reviewer Dr.oec., Zin. pētniece S.Fjodorova
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma: „KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS PROBLĒMAS UN PILNVEIDOŠANAS IESPĒJAS BŪVUZŅĒMĒJDARBĪBĀ” Maģistra darba mērķis : izpētīt kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas iespējas būvuzņēmējdarbībā. Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi: • sniegt būvniecības nozares raksturojumu; • aprakstīt kvalitātes sistēmas teorētiskos aspektus; • noteikt kvalitātes sistēmas sastāvu un tās veidošanas gaitu; • izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas iespējas būvuzņēmumā SIA „VP Consturction”. Maģistra darba struktūra: 1. nodaļā analizēts būvniecības tirgus Latvijā. 2. nodaļā izpētīti izplatītākie kvalitātes vadības sistēmas standarti 3. nodaļā veikts uzņēmuma SIA „VP Construction” kvalitātes sistēmas analīzi Veicot pētījumu, darba autore secināja, ka kvalitātes vadība dod uzņēmumam finansiālus ieguvumus, jo uzlabojoties darbības efektivitātei, samazinās izmaksas, nav jāmaksā soda naudas, palielinās konkurētspēja un paplašinās tirgus noieta iespējas, vienlaicīgi ceļot uzņēmuma prestižu un kalpojot kā mārketinga ierocis Pēc darba autores domām, sadarbību starp struktūrvienībām iespējams pilnveidot tieši struktūrvienību vadītājiem satiekoties kopīgās sapulcēs un izdarot secinājumus, pilnveidojot tos, nonākt pie secinājuma, kas tieši jādara un kā, lai veicinātu sadarbību starp struktūrvienībām, tāda veida uzlabojot kvalitātes vadības sistēmu. Darba nobeigumā formulēti galvenie secinājumi un to risinājumi. Maģistra darba pētījuma rezultātu izklāsta apjoms ir 86 lapas, ieskaitot 15 tabulas un 11 attēlus. Pētījuma veikšanai tika izmantoti 31 informācijas avoti, no kuriem 2 ir svešvalodās. Maģistra darba pētījumam izmantotie papildmateriāli pievienoti pielikums, kura kopējais apjoms ir 1 lappuse.  
Keywords KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS
Keywords in English QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 12:40:15