Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Investīciju atmaksāšanās siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas procesā bez obligātā iepirkuma atbalsta"
Title in English "Investment payback on thermal energy production in cogerneration without feed- in tariff"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor U.Osis
Reviewer N.Talcis
Abstract Esošā valsts politika paredz elektroenerģijas obligātā iepirkuma atbalstu komersantiem, kas elektroenerģiju saražo koģenerācijas procesā vai izmantojot atjaunojamos energoresursus. Atbalsta mērķis ir paaugstināt atjaunojamo resursu daļu kopējā energoresursu bilancē un samazināt elektroenerģijas importa risku. Tomēr tā piešķiršana ir viens no galvenajiem elektrības cenas pieauguma iemesliem. Darba ietvaros tiek veikts pētījums investīciju atmaksāšanās izdevīguma noteikšanai siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas procesā pie nosacījuma, ka saražotā elektroenerģija tiek pārdota par tirgus cenu. Apskatīti investīciju ieguldījuma iespējas biomasas koģenerācijas stacijā, uzstādītā siltuma jauda 9,6 MW un elektriskā jauda 3,6 MW, un dabasgāzes koģenerācijas stacijā, uzstādītā siltuma jauda 9,2 MW un elektriskā jauda 4,0 MW. Noteikti to izbūves investīciju atmaksāšanās indikatori, izmantojot pašreizējās diskontētās vērtības un atmaksāšanās laika metodes. Rezultāti salīdzināti ar investīciju atmaksāšanos biomasas katlu mājas izbūves projektam. Rezultātu novērtēšanai veiktas jūtīguma un riska analīzes. Ar jūtīguma analīzes palīdzību definēti nosacījumi, pie kuriem koģenerācijas staciju pašreizējā diskontētā vērtība 10 gadiem ir līdzvērtīga biomasas katlu mājas investīciju atmaksāšanās indikatoriem. Savukārt ar riska analīzes pielietojumu veikts optimistiskā un pesimistiskā scenāriju novērtējums, kur rezultātu ietekmējošo parametru vērtību pieauguma risks izteikts naudas izteiksmē. Darbs sastāv no 63 lapām, tajā ir 44 attēli, 26 tabulas un izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords oik, obligāta iepirkums, siltumenerģijas ražošanais
Keywords in English feed-in tariff, thermal energy production
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 11:31:00