Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Vieglās rūpniecības attīstība Latvijā"
Title in English "Development of light industry in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Reviewer Dr.oec.,doc. I.Andersone
Abstract Vieglās rūpniecības nozare ir tradicionāli orientēta uz eksportu, tāpēc krīzes laikā, sarūkot ārējam pieprasījumam, nozares ražošanas apjomi būtiski sašaurinājās. Vērojama situācija, ka vieglās rūpniecības stāvoklis nespēj tik ātri uzlaboties, kā apstrādes rūpniecības situācija kopumā, jo 2012.gadā notika vispārēja ekonomiskās situācijas pasliktināšanās lielajos eksporta tirgos. Vieglā rūpniecība Latvijā veido aptuveni 8% no valsts kopējā eksporta apjoma. Tikai apmēram 1015% no saražotās produkcijas paliek Latvijā, tādejādi samazinoties eksporta apjomiem, strauji pasliktinās arī nozares kopējā situācija Darba pētījuma objekts ir tekstilrūpniecības nozare, bet pētāmais priekšmets ir vieglās rūpniecības attīstības iespējas Latvijā. Darba mērķis izpētīt vieglās rūpniecības nozīmi Latvijas tautsaimniecībā un izstrādāt priekšlikumus nozares attīstībai. Hipotēze - uzņēmuma ražošanas optimizēšana dod iespēju palielināt uzņēmuma ražošanas apjomus, sekmējot eksportu un tādejādi attīstot vieglo rūpniecību Latvijā. Tā kā abas autores izstrādātās novitātes ir saistītas ar laika resursu samazināšanu, kā rezultātā radot iespēju palielināt ražošanas apjomus sekmējot eksportu un vieglās rūpniecības attīstību, tad autore darba analītiskajā daļā apskatīs vieglās rūpniecības nozīmi Latvijā, izpētot situācijas attīstību pa gadiem. Autore aplūkos arī apstrādes rūpniecību, jo ir svarīgi zināt vieglās rūpniecības ieguldījumu kopējā apstrādes sistēmā, tā novērtējot vieglās rūpniecības rādītājus un attīstības iespējas. Tā kā vieglā rūpniecība sastāv no dažādām nozarēm, tad autore nolēma padziļināti izpētīt tekstilrūpniecību un tās nozīmi vieglajā rūpniecībā. Darba teorētiskajā daļā tiks pierādītas divas izvirzītās novitātes un to ieviešanas lietderīgums uzņēmumā. Ražošanas optimizēšanu autore pierādīs ar dažādu situāciju piemēriem, pierādot, ka ražošanas apstrādes laiku ir iespēja samazināt izmainot partijas lielumu, iesaistīto iekārtu skaitu, kā arī izmainot pašu detaļu kustības veidu. Kā arī tiks pierādīta otra novitāte, kas saistīta ar ražošanas plūsmas optimizēšanu, ieviešot Lean principa pakavveida ražošanas plūsmas ieviešanu uzņēmumā. Zinātniski pētnieciskajā darba daļā abas izvirzītās novitātes tiks pielietotas uzņēmumā SIA Ogres Trikotāža, izmantojot uzņēmuma datus un iekārtu izvietojumu. Izmantojot uzņēmuma SIA Ogres Trikotāžas izstrādājumu ražošanas normas, tiks veikta ražošanas cikla optimizēšana, izmainot transportpartiju lielumu, maiņu skaitu, iekārtu skaitu, kas tiek nodarbinātas ražošanā, kā arī izmainot detaļu kustības veidu, pielietojot paralēli secīgo apstrādes procesu. Uzņēmumā SIA Ogres Trikotāža tiks veikta ražošanas plūsmas optimizācija, tādējādi samazinot dīkstāvju un starpoperāciju laikus, kā arī tiks uzlabots SIA Ogres trikotāža pamatražošanas process.
Keywords Vieglās rūpniecības attīstība Latvijā
Keywords in English Development of light industry in Latvia
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 11:28:43