Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Jauna sabiedrisko attiecību pakalpojuma attīstība"
Title in English "Development of New Public Relation Service"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor MBA, I.Suija-Markova
Reviewer Mg.oec.,Mg.paed. S.Gaile
Abstract Savleviča A. Jauna sabiedrisko attiecību pakalpojuma attīstība: Maģistra darbs / A.Savleviča, I.Suija-Markova. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013. 120 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 120 lappuses, tajā iekļauti 8 attēli un 14 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu valodā, 23 angļu valodā, 1 igauņu valodā. Darbam pievienoti 13 pielikumi. Darba mērķis ir inovatīva sabiedrisko attiecību pakalpojuma un tā ieviešanas plāna izstrāde Latvijā. Darba pirmajā daļā ir apskatīti un analizēti dažādi teorētiskie ietvari produktu un pakalpojumu attīstībai, inovāciju radīšanai, biznesa modeļu izvēlei, pakalpojuma sniegšanas modeļa izveidei un jaunā pakalpojuma novērtēšanai. Darba otrajā daļā ir analizēts Latvijas sabiedrisko attiecību tirgus, pakalpojuma sniegšanas process, nozari ietekmējošie ārējās vides faktori, klientu vajadzības un jaunā pakalpojuma potenciālās koncepcijas. Darba trešajā daļā ir izstrādāts inovatīvs pakalpojums, kas ietver inovāciju biznesa modelī un pūļa spēka izmantošanu pakalpojuma sniegšanā. Darba ietvaros izstrādāta pakalpojuma koncepcija, tā sniegšanas karte, biznesa modelis un ieviešanas plāns, kā arī veikta pakalpojuma izvērtēšana. Nozīmīgākie darba secinājumi un priekšlikumi saistās ar rekomendācijām pakalpojuma sniegšanas procesā un faktoriem, kam tālākajā pakalpojuma attīstībā jāpievērš īpaša uzmanība.
Keywords pūļa spēks, sabiedriskās attiecības, pakalpojuma izstrāde, inovācijas
Keywords in English Crowdsourcing, public relations, service development, innovations
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 11:04:49