Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language „Mācību iestādes personāla darbības novērtēšanas un attīstības projekts”
Title in English ”Project for evaluation and development of labour work in an educational establishment”
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor prof. K. Didenko
Reviewer
Abstract Diplomprojekta autors: Liene Štoka Diplomprojekta vadītājs: RTU profesors, Dr.oec., Konstantīns Didenko Diplomprojekta temats: Mācību iestādes personāla darbības novērtēšanas un attīstības projekts Diplomprojekta apjoms: darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, secinājumiem un priekšlikumiem un grafiskās daļas. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 27 att., 29 tab., darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: bibliogrāfija 35 avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Diplomprojekta analītiskajā daļā tika pētīts RSU personāls, vispārējā personālā ir 40 amati, akadēmiskajā personālā ir 7 amati. Darba projektu aprēķina daļā tika izstrādāts darba izpildes novērtēšanas projekts, struktūrvienību vadītāju apmācības programma un iekšējās komunikācijas uzlabošanas projekts. Izstrādājot darba tehnoloģisko daļu tika secināts, ka lai uzlabotu darbu ar personāla uzskaites sistēmu, ir jāiegādājas jauna programma, kurā personāla dati ir vienoti. Darba un dabas aizsardzības daļā tika aprēķināts, ka darba vietas risku novēršanas izmaksas vispārējam personālam uz 10 darba vietām būs 301,20 latu apmērā, bet akadēmiskajam personālam 270,00 latu apmērā. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Štoka L. Mācību iestādes personāla darbības novērtēšanas un attīstības projekts: Diplomprojekts Vadītājs: Didenko K. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2010. - 78 lpp.
Keywords personāla darbības novērtēšana
Keywords in English Project for evaluation and development
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 14:01:49