Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Latvijas lauksaimniecības politika”
Title in English “Latvian Agricultural Policy”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer N.Jezdakova, LR Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore
Abstract Pievienojoties Eiropas Savienībai, Latvijā tiek īstenota Kopējā lauksaimniecības politika un līdz ar to lauksaimniecības attīstībai tiek piešķirts Eiropas Savienības finansiālais atbalsts no kura 50 procentus veido nacionālo laukaugu maksājumi, kas ir tiešo maksājumu kopsumma, bet neskatoties uz saņemtajiem atbalsta maksājumiem, Latvijā, lauksaimniecībā izmantojamā zeme netiek efektīvi izmantota. 2012.gadā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti 2390904,3 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas ir par 38% vairāk nekā noteiktā platība hektāros uz kuriem attiecināmi tiešie maksājumi, turklāt 13% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes 2012.gadā netika apsaimniekota. Lai pierādītu problēmu tika izvirzīta šāda hipotēze - neformulētas valsts intereses un nepietiekams finansiālais atbalsts Latvijas lauksaimniecības politikai, veicina neefektīvu lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu. Lai izpētītu radušos problēmu maģistra darbam tika izvirzīts šāds mērķis- izpētīt, analizēt un novērtēt Latvijas lauksaimniecības politikas ietekmi uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu gan teorētiski, gan praktiski un izstrādāt priekšlikumus efektīvākas lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanai. Pētījuma objekts ir Latvijas lauksaimniecības politika un tās ietekme uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu. Pētījuma priekšmets ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošana Latvijā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1.Izpētīt teorētiski Kopējo lauksaimniecības politiku. 2.Izpētīt Kopējās lauksaimniecības politikas ietekmi Latvijā. 3.Izpetīt Latvijas lauksaimniecības politikas ietekmi uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanu. 4.Izstrādāt priekšlikumus efektīvākas lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanai Latvijā. Maģistra darba izstrādes rezultātā tika apkopoti dati par lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopējo platību un izmantoto platību, kā rezultātā var secināt, ka Latvijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes resurss netiek pilnībā izmantots, līdz ar to lauksaimniecības nozare, kā Latvijas ekonomikas sastāvdaļa, nesniedz maksimālo ekonomisko atdevi, jo Latvijas lauksaimniecības politikā nav izpētītas un attīstītas perspektīvas lauksaimniecībā izmantojamās zemes efektīvai izmantošanai. Darba apjoms ir 81 lappuses. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Savukārt, lai analizētie dati būtu uzskatāmi darbā ir ievietoti 24 attēli un lai skaitliskā informācija būtu pārskatāmāka darbā ir izvietotas 10 tabulas.
Keywords Kopējā lauksaimniecības politika, lauksaimniecība, zeme, Latvijas lauksaimniecības politika
Keywords in English Common Agricultural policy ,agriculture,land, Latvian agricultural policy’s
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 10:35:35