Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language Latvijas valsts meži ceļu projektu kvalitātes analīze un kļūdu novēršanas iespējas; inženierprojekts Darba ielas posma rekonstrukcija Talsos
Title in English Quality Analysis of the Latvijas valsts meži Road Project and Error Elemination Opportunities; Engineering Design Project Reconstruction of Darba Street Section in Talsi
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Prof. J.Naudžuns
Reviewer
Abstract Bakalaura darba mērķis: konstatēt projektēšanas nepilnības pēc Latvijas valsts meži pasūtījuma veiktajos ceļa projektos un sniegt rekomendācijas to labošanai un turpmākai novēršanai. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: 1) izpētīt pieejamo literatūru par meža ceļu būvniecības pamatojumu; 2) izpētīt meža ceļu projektēšanas, būvniecības un ceļu uzturēšanas un ekspluatācijas īpatnības; 3) analizēt pēc Latvijas valsts meži pasūtījuma veiktos ceļa projektus, salīdzināt tos ar standartiem un konstatēt iespējamas projektēšanas nepilnības; 4) izpētīt konstatēto projektēšanas kļūdu iespējamos cēloņus; 5) sniegt rekomendācijas par kļūdu labošanas un turpmākās novēršanas iespējām. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajās divās nodaļās tiek apskatītas tādas tēmas kā meža ceļu būves pamatojums un lietošana, kā arī to projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas īpatnības. Trešajā darba nodaļā tiek aprakstītas nepilnības, kuras autors konstatēja pēc AS Latvijas valsts meži pasūtījuma veiktajos meža ceļu projektos. Ceturtajā nodaļā tiek analizēti iespējamie nepilnību rašanās cēloņi, kā arī sniegtas rekomendācijas šo kļūdu labošanai un turpmākai novēršanai. Inženierprojekta ietvaros paredzēts izstrādāt Talsu pilsētas Darba ielas rekonstrukcijas tehnisko projektu. Izstrādājot tehnisko projektu, tika apsekota ielas esošā situācija, iegūti dati par inženierģeoloģiju, veikta satiksmes intensitātes uzskaite, kā arī iegūta Darba ielas topogrāfiskā uzmērījumu karte. Projekta ietvaros tika izstrādāti divi risinājumi Darba ielas rekonstrukcijai un veikts to salīdzinājums. Pamatvariantam projektēta pamatbrauktuve ar platumu 7m. Ielas labajā pusē projektēta gājēju ietve 1,5m platumā, bet ielas kreisā pusē izveidota apvienotā gājēju ietve ar veloceļu 3m plata. Visā Darba ielā izveidota slēgtā ūdens atvades sistēma. Projektā veikts segas aprēķins, sastādītas darba veikšanas specifikācijas un aprēķinātas būvdarbu izmaksas. Darbs sastāv no 132 lapām, satur 27 tabulas, 42 formulas, 53 attēlus, t.sk. 4 fotogrāfijas. Darbam pievienots viens pielikums. Darbā izmantoti 32 literatūras avoti.
Keywords Latvijas valsts meži ceļu projektu kvalitātes analīze un kļūdu novēršanas iespējas
Keywords in English Quality Analysis of the Latvijas valsts meži Road Project and Error Elemination Opportunities
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 09:08:42