Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ražošanas nozares eksporta attīstība"
Title in English "Export Development in Manufacturing Industry"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
Reviewer prof.,Dr.oec. K.Didenko
Abstract Pēdējo 5 gadu laikā eksports ir viens no Latvijas ekonomikas attīstības dzinējspēkiem. Eksporta pieaugums ne tikai palielina iekšzemes kopproduktu (IKP), bet izraisa uzlabojumus arī citās makro un mikroekonomiskajās jomās. Ražošanas mikro, mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) ieņem nozīmīgu vietu eksporta un kopējā valsts ekonomikas attīstībā. MVU ir milzīgs potenciāls jaunu darba vietu radīšanā, valsts IKP palielināšanā, iedzīvotāju vidusslāņa veidošanā. Maģistra darba analītiskajā daļā ir analizēti ražošanas nozares eksporta statistiskie dati un MVU novērtējums. Lai rastos priekšstats par Latvijas eksporta attīstības tendencēm, ir veikta ārējā tirgus analīze, kuras ietvaros tika noteikti Latvijas pieprasītākie produkti un valstis, kurās ir eksporta potenciāls. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir apskatīta eksporta būtība, tā loma valsts ekonomikas attīstībā, kā arī definēti eksporta uzsākšanas pamatsoļi. Ir apkopota informācija par eksporta institucionālo struktūru un veicināšanas politiku Latvijā un Baltijas jūras reģiona valstīs. Teorētisko materiālu pētījumos ir atrastas galvenās problēmas, kas bremzē mazā biznesa eksporta veicināšanu, un šo problēmu risināšanas virzieni. Zinātniski praktiskajā daļā ir izveidoti novitātes elementi: eksporta uzsākšanas modelis ar ietekmējošiem faktoriem, eksporta uzsākšanas shēma un eksporta attīstības modelis. Veikta modeļu realizēšanas prognoze pēc optimistiskā, visiespējamākā un pesimistiskā scenārija un definēti iespējamie riski, lai novērtētu piedāvāto modeļu un shēmu efektivitāti. Maģistra darbs satur 91 lappuses, 27 attēlus, 11 tabulas, 69 informācijas avotus un 4 pielikumus.
Keywords eksports, eksporta speciālists, nodokļu brīvdienas, plāna grafiks, scenāriju analīze
Keywords in English export, export specialist, tax holidays, script analysis, the model of export start
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 00:47:05