Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Graustu ekonomiskā ietekme uz apkārtējo vidi”
Title in English „Economic impact of the slum sites on the surrounding environment”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. U.Kamols
Reviewer Dr.oec., doc. I.Judrupa
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Krists Mertens Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. U.Kamols Bakalaura darba temats: Graustu ekonomiskā ietekme uz apkārtējo vidi Bakalaura darba apjoms: 65 lpp, 35att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Galvenais informācijas ieguves veids ir elektroniskie resursi un periodiskā literatūra. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika iegūta un apkopota būtiska teorētiskā informācija par graustu un to renovācijas ietekmi uz ekonomiku. Tika veikta analītiskais pētījums, kura rezultāti apliecināja, ka graustu renovācija spēj radīt ietekmi uz apkārtējo ekonomiku. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mertens K. Graustu ekonomiskā ietekme uz apkārtējo vidi: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Kamols U. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. - 65 lpp.
Keywords grausti ekonomika, degradēta vide, pilsēta, renovācija, pilsētvide, pilsētekonomika
Keywords in English derelict buildings, abandoned properties, city, renovation, city environment, urban economics
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 23:51:34