Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latgales reģiona Preiļu pilsētā
Title in English Opportunities to develop the dwelling-house management business in town Preiļi Latgale region
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., profesore Ineta Geipele
Reviewer Mg.oec. SIA Latviva valdes loceklis Vitālijs Zubkovs
Abstract Maģistra darba tēma ir „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latgales reģiona Preiļu pilsētā”. Maģistra darba mērķis ir atbilstoši pašreizējai likumiskajai bāzei izanalizēt dzīvojamo māju īpašumu pārvaldīšanas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latgales reģiona Preiļu pilsētā. Šāds darba mērķis ir aktuāls šobrīd, jo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem vai nomniekiem ir nepieciešama ikdienā. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Preiļu pilsētā un tā izpēte, detalizētāku uzmanību pievēršot SIA „Preiļu saimnieks”, DzĪKS „Liesma” un DzĪB „Rēzeknes 32”, kuras ir vienas no Preiļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībām. Maģistra darbs sastāv no satura, ievada, trīs daļām – analītiskās, teorētiskās un praktiskās, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotas literatūras un avotu saraksta. Analītiskā daļa sastāv no četrām nodaļām, teorētiskā no piecām nodaļām un piecām apakšnodaļām, bet praktiskā daļa - no piecām nodaļām. Maģistra darbā ir trīsdesmit deviņi attēli, četras tabulas un piecas formulas. Maģistra darbā ir vērtēti jautājumi un problēmas, kas saistīti ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu Latgales reģiona Preiļu pilsētā. Sīkāk tika pētītas un analizētas SIA „Preiļu saimnieks”, DzĪKS „Liesma” un DzĪB „Rēzeknes 32” namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas metodes. Darbā tika vērtēta un salīdzināta iepriekš minēto uzņēmumu darbība apsaimniekošanas jomā. Pētījuma gaitā iegūtie rezultāti apstiprina izvirzīto hipotēzi, ka iedzīvotāji arvien aktīvāk iesaistās savu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa uzlabošanā.
Keywords Dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzņēmējdarbības attīstības iespējas Latgales reģiona Preiļu pilsētā
Keywords in English Oppourtunities to develop the dwelling – house management business in town Preiļi Latgale region
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 22:16:57