Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Bināri-ortogonālas polarizācijas stāvokļu manipulācijas izpēte WDM sistēmās
Title in English Investigation of Binary Polarization Shift Keying in WDM Systems
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor V.Bobrovs
Reviewer J.Poriņš
Abstract Šajā darba ir izpētīta WDM pārraides sistēmas darbība, izmantojot bināri-ortogonālo polarizācijas stāvokļu manipulāciju. Darbs sastāv no piecām tematiskām daļām, nobeiguma un pielikuma. Pirmajā nodaļā ir apskatīti šķiedru optikas WDM tīklu attīstības tendences, tiek veikts izpētītas literatūras daļas apskats par POLSK formāta attīstību, noformulēts darba mērķis un uzdevumi. Otrajā nodaļā aptver WDM pārraides sistēmu diapazonu klasifikāciju, kanālu izvietojuma frekvenču plānus, lineāru un nelineāru efektu ietekmi uz signālu optiskajā šķiedrā. Trešajā nodaļā ir izpētītas gaismas polarizācijas īpašības, dubultlaušanas parādība optiskajā šķiedrā un 2-POLSK realizācijas principi. Ceturtajā nodaļā ir izveidots četru kanālu 2-POLSK WDM sistēmas simulācijas makets OptSim 5.2 simulatora vidē un noteikti optisko un elektrisko filtru parametri. Piektajā nodaļā ir veiktas praktiskās simulācijas un novērtēta 2-POLKS WDM un NRZ-OOK WDM sistēmu darbība. Nobeigumā ir apkopoti darba iegūtie rezultāti un secinājumi. Darba apjoms ir 106 lpp., un tās sastāv no 86 att., 27 tab., 1 pielikuma un 94 literatūras avotiem.
Keywords 2-POLSK, POLSK, Polarizācijas stāvokļu manipulācija, WDM
Keywords in English 2-POLSK, POLSK, Polarization shift keying, WDM
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 18:33:37