Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language LSEZ uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Project for improving competitiveness of Liepāja Special Economic Zone
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Reviewer Mg.oec., doc. J.Mežiels
Abstract Diplomprojekta tēma ir "LSEZ uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts". Darbs sastāv no 5 daļām. Darba analītiskajā daļā raksturota nozare, kurā darbojas uzņēmums, uzņēmuma vēsture, veikts saimnieciskās darbības raksturojums, apskatīta personāla struktūra, lēmumu pieņemšanas process uzņēmumā, tiek veikts arī uzņēmuma finanšu rādītāju novērtējums. Analītiskās daļas noslēgumā tiek veikta uzņēmējdarbības vidi ietekmējošo faktoru analīze un SVID analīze, kas atklāj uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Nobeigumā tiek sniegti vispārēji uzņēmuma pilnveidošanas priekšlikumi. Projekta aprēķinu daļa tiek veltīta trīs definēto problēmu detalizētam izvērtējumam un uz aprēķiniem balstītu priekšlikumu izstrādei, lai atrisinātu esošās problēmas. Projekta aprēķinu daļā tiek apskatītas uzņēmuma noliktavu platību paplašināšanas iespējas, uzņēmuma saimnieciskās darbības dažādošanas iespējas un jaunu klientu piesaistīšanas aktivitāšu izstrāde. Šī daļa noslēdzas ar visu trīs projektu ekonomiskās efektivitātes novērtējumu. Tehnoloģiskā daļā tiek izstrādāta 2013. gada kravu apgrozījuma prognoze pa ceturkšņiem, lai gūtu pamatojumu projekta aprēķinu daļā izstrādāto aktivitāšu nepieciešamībai. Šajā daļā tiek parādīts, kā mūsdienu tehnoloģiskās iespējas var izmantot uzņēmējdarbības izpētē un uzlabošanā. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek izstrādāts darba vides risku novērtējums malkas ražošanas procesā, kā arī preventīvo pasākumu izstrāde un izmaksu aprēķins, izmantojot Somijas 5 baļļu matricas metodi. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 93 lapām, 5 daļām, 47 tabulām, 33 attēliem, 14 formulām un 5 pielikumiem. Darba izstādes procesā tika izmantoti dažādi ekonomikas literatūras materiāli, interneta resursi, uzņēmuma finanšu un grāmatvedības dokumenti, kā arī konsultācijas ar uzņēmuma un dažādu nozaru ekspertiem.
Keywords Konkurētspējas paaugstināšana, Speciālā Ekonomiskā Zona, kravu apgrozījums, noliktavas, loģistika
Keywords in English Competitiveness improving, Specail Economic Zone, cargo turnover, warehouses, logistics
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 15:54:05