Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa tiesiskā regulējuma izvērtējums Latvijā, problēmas un risinājumi
Title in English The assessment of the legal framework of residential building management process in Latvia, challenges and solutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., profesore Ineta Geipele
Reviewer Mg.oec. SIA Latviva valdes loceklis Vitālijs Zubkovs
Abstract Maģistra darba autore ir Jana Antsone, Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras studente. Maģistra darba tēma ir Dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa tiesiskā regulējuma izvērtējums Latvijā, problēmas un risinājumi . Maģistra darba mērķis ir izpētīt un izvērtēt dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa tiesisko regulējumu Latvijā, izvērtēt aktuālākās problēmas un ieteikt risinājumus. Mērķa sasniegšanai tika risināti vairāki uzdevumi: izpētīta un izvērtēta speciālā literatūra un avoti, kas regulē dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesus. Darba izstrādē tika noskaidrotas problēmas, kas saistītas ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu Latvijā, apskatītas dzīvojamo māju pārvaldīšanas formas, noteiktas dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā iesaistīto pušu atbildības robežas, novērtēta pašvaldības loma dzīvojamo māju pārvaldīšanā, izvērtēta dzīvokļu īpašnieku kopības, kā pārvaldes institūcijas loma dzīvojamā mājā, izvērtētas zemes īpašnieku, kam pieder zeme zem daudzdzīvokļu mājām un dzīvokļu īpašnieku savstarpējās likumiskās attiecības, izvērtētas dzīvokļa īpašnieka kā fiziskas vai juridiskas personas maksātnespējas ietekme uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesu. Analītiskajā daļā autore apraksta dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu, tajā iesaistīto personu tiesības pienākumus un atbildību, dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa tiesisko pamatu. Teorētiskajā daļā tiek izskatīts dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa tiesiskais regulējums, konstatētas problēmas un tiesību normu kolīzijas, kā arī noskaidrota citu valsts institūciju ietekme uz dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesu. Maģistra darba trešajā praktiskajā daļā autore izstrādā aptaujas anketu dzīvokļu īpašniekiem, lai noskaidrotu cik kompetenti ir dzīvokļu īpašnieki jautājumos, kas attiecas uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu. Atbilstoši darba mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs pamatdaļām, secinājumiem, priekšlikumiem. Darbs rakstīts latviešu valodā. Maģistra darbā ir 89 lapaspuses, 11 attēli, izmantoti 40 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Keywords Dzīvojamo māju pārvaldīšanas process tiesiskais regulējums
Keywords in English The assessment of the legal framework of residential building
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 08:22:34