Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanas problēmas un risinājumi Vidzemes pašvaldībās
Title in English Problems and solutions in energy efficiency project implementation in Vidzeme municipalities
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.sc.ing., LBS biedrs Oskars Caune
Reviewer Dr.oec., Zin. pētniece S.Fjodorova
Abstract Maģistra darba autore ir Elīna Ignaškova, Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras studente. Maģistra darba tēma ir Energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanas problēmas un risinājumi Vidzemes pašvaldībās. Maģistra darba mērķis ir izvērtējot energoefektīvu renovācijas projektu ieviešanas līdzšinējo pieredzi Vidzemes pašvaldībās un noskaidrojot ieviešanas problēmas, piedāvāt optimālus risinājumus. Mērķa sasniegšanai tika risināti vairāki uzdevumi: izpētīti un analizēti pašvaldībām pieejamie finanšu instrumenti energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanai. Darba izstrādē tika izvērtēta pieejamo finanšu instrumentu apgūšana Vidzemes pašvaldībās. Tā rezultātā darba autore identificēja biežāk pieļautās kļūdas projektu īstenošanas procesā. Darba gaitā tika analizētas problēmas energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanā un iesaistīto pušu pienākumi. Identificētajām problēmām darba autore piedāvā priekšlikumus, kuru kompleksa pielietošana sniegtu efektīvu finanšu instrumentu apguvi un ilgtspējīgu rezultātu. Analītiskajā daļā autore analizē energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanas iespējas, tai skaitā, izpētot finanšu instrumentu apguvi Vidzemes pašvaldībās un problēmas, ar kurām saskaras projektu īstenotāji. Teorētiskajā daļā tiek noskaidrotas energoefektivitātes projektos iesaistīto pušu loma un funkcijas, kuras nosaka normatīvie akti, kā arī salīdzināti pašvaldībām visaktīvāk izmantoto finanšu instrumentu nosacījumi. Praktiskajā daļā autore identificēto problēmu risināšanai piedāvā izstrādātos priekšlikumus un izstrādā projektu īstenošanas modeli daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes projektiem un pašvaldību energoefektivitātes projektiem. Atbilstoši darba mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs pamatdaļām, secinājumiem, priekšlikumiem. Darbs rakstīts latviešu valodā. Maģistra darbā ir 88 lapaspuses, 1 pielikums, 12 attēli, 6 tabulas, izmantoti, 42 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Keywords Energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanas problēmas un risinājumi Vidzemes pašvaldībās
Keywords in English Energoefektīvu renovācijas projektu īstenošanas problēmas un risinājumi Vidzemes pašvaldībās
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 14:32:34