Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Inflācijas ietekme uz Eiropas Savienības valstu ekonomiku”
Title in English „Impact of inflation on the economies of the European Union”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. M.Šenfelde
Reviewer Lekt. U.Kamols
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Inflācijas ietekme uz Eiropas Savienības valstu ekonomiku”. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkota inflācijas būtība un tās efektus raksturojošie rādītāji. Ir parādīta inflācijas būtība un tās galvenie iemesli. Tam seko inflācijas veidu un to seku atspoguļojums. Sevišķa uzmanība ir pievērsta svarīgam inflācijas efektam un akcentēta inflācijas un bezdarba savstarpējā korelācija. Teorētiskās daļas nobeigumā ir apskatītas iespējamās pretinflācijas politikas. Darba analītiskajā daļā tika veikti pētījumi un aprēķini, kas parādīja inflācijas ietekmi uz ekonomiku, autora izvēlētos četros Eiropas Savienības valstu blokos. Katra no valstu grupām tika izanalizēta no inflācijas ietekmes aspekta. Inflācijas ietekmes analīzei tika izmantoti tādi ekonomiskie rādītāji kā IKP deflators un bezdarbs. Daļas nobeigumā ir apkopoti inflācijas analīzes rezultāti, salīdzināti pēc valstu grupām un parādītas to atšķirības. Secinājumi un priekšlikumi ir apkopoti darba beigās. Pētījuma gaitā ir noskaidrota inflācijas ietekmes nozīme uz analizējamo valstu IKP pieaugumu un arī šo valstu reālā IKP izmaiņām. Ir izanalizēta bezdarba un inflācijas korelācija un izdarīti secinājumi par tās atbilstību Filipsa līknei. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām, tā apjoms ir 57 lpp., darbā ir iekļautas 8 formulas, 9 tabulas un 33 attēli.
Keywords Inflacija
Keywords in English Inflation
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 13:37:38