Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Izglītības sistēmas un darba tirgus mijiedarbība”
Title in English „Interaction of the educational system and labor market”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. J.Saulītis
Reviewer Lekt. N.Balabka
Abstract Bakalaura darba tēmas nosaukums ir „Izglītības sistēmas un darba tirgus mijiedarbība”. Darba mērķis ir noskaidrot esošo situāciju un vērojamās tendences Latvijas darba tirgū un parādīt izglītības ietekmi uz tām. Darba teorētiskajā daļā tika izpētīta darba tirgus būtība un funkcionēšanas pamatprincipi. Tika noskaidroti darba tirgus piedāvājuma, pieprasījuma un līdzsvara noteicošie faktori, iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes klasifikācija, bezdarba būtība. Teorētiskās daļas turpinājumā tika izpētīta izglītības nozīme cilvēkkapitāla veidošanā un tās ietekme uz darba tirgu. Tika atspoguļota izglītības sistēmas, valsts un darba tirgū iesaistīto pušu savstarpējā saikne un mijiedarbība. Darba analītiskajā daļā tika izpētīta un analizēta esošā situācija darba tirgū. Tika analizēta darba tirgus pamatrādītāju izmaiņu dinamika un esošās darba tirgus situācijas detalizēta analīze. Tika analizēts izglītības sistēmas devums darba tirgum un izpētīta izglītības ietekme uz darba tirgus rādītājiem. Bakalaura darbā tika secināts, ka izglītībai ir liela nozīme, jo tā ietekmē gan indivīdus, gan sabiedrību kopumā. Izglītība palielina indivīda personiskās un profesionālās spējas. Tika secināts, ka izglītībai ir pozitīva ietekme uz darba tirgus rādītājiem. Novērojama tendence, ka pieaug augstākās izglītības pieprasījums darba tirgū. Augstākā izglītība veicina inovācijām piemērotu vidi, kuras ir mūsdienu ekonomikas izaugsmes būtiskākais virzītājfaktors. Tika secināts, ka no izglītības līmeņa un kvalifikācijas celšanas ieguvēji būs kā darba ņēmēji, tā darba devēji, valsts un visa sabiedrība kopumā. Nepieciešams uzlabot esošo mijiedarbību starp darba tirgu un izglītības sistēmu, jo pastāv atšķirības starp izglītības iestāžu sniegtajām zināšanām un darba tirgus prasībām. Lai to paveiktu valstij nepieciešams veidot diskusijas un ciešāku sadarbības plānu. Bakalaura darbs sastāv no 63 lapām, kurās ir iekļauti 28 attēli un 4 tabulas.
Keywords darba tirgus izglītības sistēma mijiedarbība
Keywords in English labour market educational system Interaction
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 13:07:26