Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Ārvalstu tiešo investīciju plūsmas pasaulē”
Title in English „Global foreign direct investment flows”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. J.Saulītis
Reviewer Mg.oec. U.Kamols
Abstract Bakalaura darba autores Lauras Jakoveles izvēlētais darba temats ir ārvalstu tiešo investīciju plūsmas pasaulē. Pēdējā laikā arvien lielāku nozīmi pasaules valstu ekonomikās iegūst dažādu reģionu un valstu savstarpējā sadarbība un investīciju apmaiņa, tāpat par aktuālu tematu ir kļuvusi ārvalstu investīciju piesaiste un to veicinošie faktori, jo ienākošās investīcijas attēlo ekonomisko izaugsmi. Izvirzītais darba mērķis ir izanalizēt ārvalstu tiešo investīciju apjomus, dinamiku un piesaistes iespējas pasaules valstīs. Lai šo mērķi sasniegtu tika izpētīti literatūras avoti, iegūti un analizēti jaunākie statistikas dati un noteikti galvenie investīciju piesaistes faktori. Darbs tika veidots no trijām daļām. Pirmajā tika veikts investīciju teorētiskais apskats, ar mērķi izzināt to veidus, klasifikāciju. Otrā daļa tika veikta kā praktiskā investīciju plūsmu izpēte, kurā atsevišķi tika aplūkotas ienākošās un izejošās plūsmas. Darba gaitā tika secināts, ka investīciju līdzekļi ir svarīgs ienākumu avots katras valsts ekonomikā, jo šie līdzekļi dod iespēju attīstīties uzņēmumiem, valstīm. Tika izpētīts, ka šobrīd lielākais gan ienākošo, gan izejošo investīciju avots ir Amerikas Savienotās valstis. Pēdējā laikā arvien vairāk šajā jomā sāk iesaistīties Ķīna. Šī valsts veido arvien pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi, kas piesaista ārvalstu investorus. Trešajā daļā tika aplūkotas investīciju plūsmas Latvijā. Uzkrāto investīciju apjomi pēdējā laikā palielinās. Tas nozīmē, ka līdz šim īstenotās darbības investīciju piesaistei un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai ir bijušas veiksmīgas. Bakalaura darba apjoms ir 61 lappuse, tajā ir ievietotas 8 tabulas, 24 attēli, 4 pielikumi.
Keywords investīcijas, piesaistes faktori
Keywords in English investment, attraction factors
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 12:57:09