Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Alūksnes novada budžeta veidošana”
Title in English „Budget formation in Alūksne municipality”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt. doc. N.Semjonova
Reviewer Asoc.prof. T.Survilo
Abstract Bakalaura darba autore: Elīna Pētersone Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: mg.oec.,prakt.doc Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Alūksnes novada budžeta veidošana Bakalaura darba apjoms: 64 lapas, kurās ietvertas tabulas, 7 attēli. Darba teorētiskā daļa sastāv no 2 nodaļām un 3 apakšnodaļām. Analītiskā daļa sastāv no 1 nodaļas un 3 apakšnodaļām. Darbā ir 3 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomikas literatūra, Latvijas Republikas likumi, dažādi elektroniskie resursi, Alūksnes novada gada pārskati un iekšējā informācija kopā 21 literatūras avots. Bakalaura darba galvenie rezultāti: ir definēta pašvaldības būtības un uzdevumi, budžeta būtība un tā raksturojums pašvaldībā. Veikta Alūksnes novada ekonomikas SVID analīze un raksturota novada pašvaldības sociālekonomiskā situācija. Lai noskaidrotu budžeta veidošanās pamatprincipus Alūksnes novadā, gūtu skaidrojumus par budžeta prioritātēm un labāk izprastu budžeta ienākumu un izdevumu attīstības tendences, tika veiktas intervijas ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāju, izpilddirektori un ekonomisti. Darbā veikta analīze par budžeta izstrādāšanas metodiku un tā izpildi. Darbā analītiskajā daļā noskaidrots, ka budžets tiek veidots pēc prioritārās sistēmas, šobrīd novadā tā ir izglītība. Katru gadu Alūksnes novada budžetā pieaug valsts budžeta transfertu ieņēmumi. Alūksnes novada pamatbudžeta ieņēmumi, salīdzinot 2012. gadu ar 2009. Gadu, ir palielinājušies par 3,89%. Ik gadu palielinās izdevumi sociālajai aizsardzībai. Alūksnes novada pamatbudžeta ieņēmumi ir samazinājušies par 4,65%. Daba nobeigumā izteikti priekšlikumi budžeta ienākumu daļas pilnveidošanai.
Keywords budžets.pašvaldība
Keywords in English budget.municipality
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 12:40:48