Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma SIA „X” finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums”
Title in English “Financial Analysis and Assessment of Company “X” “
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.V.Krastiņš, Muitas un nodokļu katedras vadītājs, Dr.oec. Konsultants- H.Krogzeme, RTU lektore
Reviewer I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Abstract Maģistra darba tēma Uzņēmuma SIA X finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums ir aktuāla ikvienam uzņēmējam, kurš vēlas nodrošināt savas darbības ilgtspēju. Regulāras finansiālā stāvokļa analīzes un operatīvu lēmumu, darbības uzlabošanai, rezultātā uzņēmums var nodrošināt sev ilgtspējīgu darbību. Maģistra darba mērķis ir uz uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzes pamata novērtēt esošo informāciju, izstrādāt ieteikumus uzņēmuma SIA X finansiālā stāvokļa uzlabošanai un tālākai attīstībai. Darba izstrādes procesā bija nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus: Analīzes teorētiskās bāzes apkopojums; Uzņēmuma iekšējās, ārējās vides raksturojums; Uzņēmuma likviditātes analīze; Izmantotā kapitāla izmantošanas efektivitātes novērtējums; Maksātspējas rādītāju analīze; Uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu aprites rādītāju analīze; Bankrota varbūtības aprēķināšana un analīze izmantojot vairākus bankrota draudu analīzes modeļus; Bibliogrāfiskā saraksta apkopošana. Pētījuma objekts ir uzņēmuma finansiālais stāvoklis, tā izmaiņas dažādu iekšēju un ārēju apstākļu rezultātā. Pētījuma priekšmets ir uzņēmuma īpašnieku pieņemto lēmumu un valsts likumdošanas izmaiņu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli. Maģistra darba Uzņēmuma SIA X finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums praktiskā vērtība ir samērā liela, tieši uz darbā apskatīto uzņēmuma finanšu situāciju, kā arī jebkuram citam uzņēmumam. Maģistra darba ietvaros var apskatīt laikus neveiktas vai neprecīzas, finanšu analīzes un novērtēšanas sekas, no kurām ikvienam uzņēmumam būtu jāizvairās. Darba pirmajā daļā autors apskatījis teorētisko bāzi populārākajiem finanšu rādītājiem, pēc kuriem var sekot līdzi uzņēmuma stabilitātei. Otrajā daļā apskatīta autora izvēlētā uzņēmuma iekšējā un ārējā vide un tās ietekmējošie faktori. Darba trešajā daļā, autors veicis uzņēmuma vairāku gada pārskatu analīzi, izmantojot darba pirmajā daļā apskatīto teorētisko bāzi, un izejot no analīzes rezultātiem sniedzis priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanas iespējām. Maģistra darba apjoms 94 lapaspuses, tas sastāv no 3 daļām, 23 attēliem, 29 tabulām un 74 formulām.
Keywords Uzņēmuma SIA „X” finansiālā stāvokļa analīze un novērtējums
Keywords in English Financial Analysis and Assessment of Company X
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 12:18:42