Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas ilgtspējīgas attīstības perspektīvas pasaules ekonomikā”
Title in English "Prospects of Sustainable Development of Latvia in Global Economy"
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Doc. A. Auziņa
Reviewer
Abstract Ingas Kočerginas maģistra darbam Latvijas ilgtspējīgas attīstības perspektīvas pasaules ekonomikā maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir analizēts ilgtspējīgas attīstības jēdziens, izvērtēti ilgtspējīgas attīstības pasaules un Eiropas Savienības rādītāji, kā arī sniegts Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas novērtējums, papildus izvērtējot Eiropas Savienības attīstības stratēģiju un nostādnes. Lai novērtētu Latvijas un pasaules, t.sk. Eiropas Savienības ekonomisko un ilgtspējīgo attīstību, maģistra darba analītiskajā daļā veikta Latvijas un pasaules ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības analīze pēc vienotiem rādītājiem. Pasaules un Latvijas attīstība izvērtēta laika posmā no 2000.-2009.gadam, lai noteiktu Latvijas pozīciju, salīdzinot ar pārējam Eiropas Savienības valstīm un izvērtētu pasaules ilgtspējīgo attīstību, lai noteiktu valsts turpmākās attīstības perspektīvas. Maģistra darba praktiskā pētījuma daļā izvirzīti kritēriji, pēc kuru izvērtējuma noteikti galvenie Latvijas ekonomikas izaugsmi veicinošie virzieni. Lai noteiktu perspektīvās Latvijas nozares, izstrādāts shematiski algoritmisks modelis, ar kura palīdzību noteiktas perspektīvās nozares, kas veicinās Latvijas ilgtspējīgu attīstību. Darba nobeigumā ir sniegti secinājumi un priekšlikumi, balstoties uz veikto analīzi maģistra darba izstrādes pētījuma ietvaros. Maģistra darba apjoms ir 92 lpp, neieskaitot pielikumus. Darbs sastāv no 3 daļām, 7 nodaļām, 6 apakšnodaļām. Darbā ir 36 attēli, 11 tabulas un 38 avotu bibliogrāfiskajā sarakstā, kā arī 8 pielikumi uz 13 lpp.
Keywords ekonomika; Latvijas ilgtspējīga attīstība; Latvijas perspektīvās nozares; attīstības virzien
Keywords in English economy; sustainable development; Latvian prospective sectors; development directions
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 18.04.2011 14:00:40