Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "SIA „Ankravs” mārketinga stratēģijas izstrāde"
Title in English "Development of Marketing Strategy for “Ankravs” Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec.,Mg.paed. S.Gaile
Reviewer MBA, D.Lapiņš
Abstract ANKRAVS J. SIA ANKRAVS mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs/J. ANKRAVS, S. Gaile. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2013.92 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms bez pielikumiem ir 92 lpp., tajā iekļauti 24 attēli un 30 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu un 10 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt SIA ANKRAVS mārketinga stratēģiju, kas veicinātu kopējo uzņēmuma atpazīstamību un jaunu klientu piesaisti, kas saistīta gan ar jaunu produktu izstrādi, gan starptautiskā tirgus apgūšanu, tā būtiski palielinot vietējā tirgus daļu un iegūstot jaunas daļas ārējā tirgū. Teorētiskajā darba daļā tiek pētīti mārketinga teorētiskie aspekti, B2B un B2C mārketinga atšķirības un jaunākās tendences, papildus tika pētīti mārketinga stratēģijas virzieni un izstrādes pamatprincipi, kā arī tirgus segmentēšanas process. Analītiskajā darba daļā tiek veikts nozares tendenču pētījums, uzņēmuma kopējā, resursu, finanšu un produktu portfeļa analīze, kā arī lielāko konkurentu salīdzinājums. Izmantojot teorētiskos modeļus, veikts uzņēmuma pozicionējums, kā arī mērķauditorijas pētījums, vērtējot gan SIA ANKRAVS pozicionējumu un esošo komunikāciju, gan mērķauditorijas vajadzības kopumā. Praktiskajā daļā izstrādātas SIA ANKRAVS mārketinga stratēģijas vadlīnijas vietējā un ārējā tirgū, definēta jauna produkta attīstības koncepcija un sniegts divu produktu raksturojums, pārstrādāta uzņēmuma mājas lapa un logotips. Balstoties uz mārketinga stratēģiju, tika izstrādāts komunikācijas plāns minētajos tirgos, definēti stratēģijas efektivitātes rādītāji un ieviešanas pamatprincipi. Mārketinga stratēģijas izstrāde un realizācija nodrošina uzņēmumam stabilas vai augošas tirgus pozīcijas, bet kontrolētas un mērķtiecīgas mārketinga aktivitātes ilgtspējīgu darbību, kas veicina uzņēmuma atpazīstamību un kopējo uzticamību, nodrošinot SIA ANKRAVS līdera pozīcijas definētajā tirgū.
Keywords Jānis ANKRAVS, SIA ANKRAVS MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE
Keywords in English ANKRAVS J. Development of Marketing strategy for ANKRAVS Ltd
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 08:56:50