Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību”
Title in English „ Impact of foreign direct investments on the economic development of Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asoc.prof. I.Dovladbekova
Reviewer Mg.oec. K.Gorbunova
Abstract Bakalaura darba autore ir Gunta Rimicāne un bakalaura darba zinātniskā vadītājā ir Dr. oec., asoc. prof. Inna Dovladbekova. Bakalaura darba temats ir ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību. Darba apjoms ir 60 lpp. Darbā ir iekļautas 5 tabulas un 9 attēli, kā arī izmantoti 42 literatūras avoti. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek apskatīta investīciju būtība un iedalījumus, ārvalstu tiešo investīciju raksturs un ietekme uz ekonomikas attīstību, kā arī investīciju vide un faktori, kas piesaista ārvalstu tiešās investīcijas. Analītiskajā tika izpētīts ārvalstu tiešo investīciju apjoms, nozaru un valsts struktūra, kā arī to investīciju pārmaiņas un arī investīciju vide un loma Latvijas ekonomikā. Datu analīzes veikšanai tika izmantoti dati no 2008.gada līdz 2012.gadam. Tika aprakstīta ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību, kā arī piedāvāti dažādi investīciju veicināšanas pasākumi, un nosauktas Latvijas ārvalstu tiešo investīciju mērķa valstis un nozares Latvijā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt ārvalstu tiešo investīciju ietekmi uz Latvijas valsts ekonomiku, kā arī veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Darbā tika izpētīta investīciju būtība un veidi, veikta analīze par ārvalstu tiešo investīciju ietekmi uz ekonomiku, noteiktas investīciju vides pozitīvās un negatīvās puses, izanalizēti ārvalstu tiešo investīciju apjoma, nozaru un valsts struktūras, investīciju pārmaiņu dati no 2008.gada līdz 2012.gadam, izpētīta Latvijas investīciju vide, kā arī veikta analīze par ārvalstu tiešo investīciju ieplūdumu Latvijā un to ietekmi uz Latvijas ekonomisko attīstību un aprakstīti ārvalstu tiešo investīciju veicinošie pasākumi Latvijā. Ārvalstu tiešās investīcijas rada jaunas darba vietas, ievieš jaunas tehnoloģijas, palielina eksporta apjomu, samazina maksājumu bilances tekošā konta deficītu, kā arī palielina iekšzemes kopprodukta apjomu. Lai piesaistītu ārvalstu tiešās investīcijas ir jāuzlabo, galvenokārt, tādi investīciju vides faktori kā ekonomiskā situācija, nodokļu politika, likumdošana, darbaspēka kvalifikācija un energoresursu infrastruktūra. Darbā tika izmantota monogrāfiskā metode, statistiskā datu analīzes metode un grafiskā metode.
Keywords Ārvalstu tiešās investīcijas
Keywords in English Foreign direct investment
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 09:04:01