Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Finanšu instrumentu piemērošana uzņēmumu sākotnējā un agrīnajā attīstības stadijā"
Title in English "Use of financing tools in company’s initial and early development stage"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. N.Lāce
Reviewer Dr.oec., J.Komkova
Abstract Šī pētījuma mērķis bija iepazīties ar pieejamo finanšu instrumentu daudzveidību uzņēmuma sākotnējā un agrīnajā dibināšanas stadijā. Analītiskajā daļā tika apskatīti tādi finansēšanas veidi kā tradicionālā finansēšana, kas būtu kā bankas aizdevums, tā arī biznesa eņģeļu un riska kapitāla fondu finansējums. Tika analizētas un salīdzinātas šo aizņēmumu priekšrocības un trūkumi, kā arī apskatīti citi alternatīvie uzņēmuma finansēšanas avoti kā piem. granti, sēklas kapitāla fondi, sviedru kapitāls, mezonīna kapitāla fondi u.c.. Teorētiskajā daļā lielāka uzmanība tika pievērsta uzņēmuma veidošanās motīviem un to iespējamām formām, kā arī tika apskatīts kāds ir cilvēciskais faktors pie uzņēmumu dibināšanas. Pētot kādi ir uzņēmuma attīstības posmi un uz tiem attiecināmie finanšu resursi, tika secināts, ka uzņēmuma sākotnējā un agrīnajā attīstības posmā svarīgi ir prast piesaistīt finanses, lai biznesa ideju pārvērstu reālā naudas līdzekļu pelnīšanā. Tika aplūkots uzņēmuma dzīves cikls pēc Adizes teorijas, kā arī uzņēmējdarbību ietekmējošie riska faktori, kur svarīgi būtu pievērst uzmanību ilgtermiņa uzņēmējdarbības plānošanai. Zinātniski praktiskajā daļā tika veiktas un izanalizētas divas intervijas ar finanšu jomas speciālistiem par tradicionāliem un netradicionāliem finansēšanas avotiem un to iespējamo piesaisti uzņēmuma dibināšanas stadijā. Kā arī tika salīdzināti divi uzņēmumi (ar tipisku un strauju attīstības scenāriju) pēc Black-Scholes modeļa par investīciju piesaisti un atdevi noteiktā laika posmā pēc uzņēmuma dibināšanas. Aprēķinot IIR (iekšējo ienesīguma normu) un investīciju atmaksas periodu, tika izdarīti secinājumi, ka modelis ir labāk piemērots investīciju noteikšanai pie diskontētās naudas plūsmas, kas ir tuvu 0 vērtībai. Darba apjoms ir 102 lpp., kurās ir iekļauti 15 attēli, 9 tabulas (no kurām 7 ir aprēķinu tabulas) un 1 pielikuma.
Keywords Ārējā finansēšana, biznesa eņģeļi, riska kapitāls
Keywords in English External financing, business angels, venture capital
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 25.05.2013 14:12:58