Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Ūdens zudumu samazināšanas iespējas, problēmas un risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Title in English Water losses reduction potential, challenges and solutions for apartment buildings
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., LNPAA valdes priekš.vietniece B.Pļaviņa
Reviewer Mg.oec., asistente Iveta Stāmure
Abstract Diplomprojekta izvēlētā tēma: Ūdens zudumu samazināšanas iespējas, problēmas un risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Diplomprojekta mērķis: izpētīt ūdens zudumu samazināšanas iespējas, problēmas un risinājumus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai autors izvirzījis vairākus uzdevumus. Diplomprojekts sastāv no četrām galvenajām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek sniegta pakalpojuma satura un būtības analīze, ūdens patēriņa skaitītāju derīguma termiņa noteikšanas kārtība un ūdens zudumu rašanās cēloņu analīze. Autors identificē darba galvenās problēmas, kā arī skata un analizē normatīvos aktus. Projekta aprēķinu daļā tiek pētīts nekustamā īpašuma objekta ūdens patēriņš, ūdens zudumu apjoms un izmaiņas, iedzīvotaju ūdens lietošanas paradumi. Autors veic problēmas izpēti, aprēķina ūdens zudumus, attēlo iegūtos rezultātus un risina noteiktos uzdevumus. Tehnoloģiskajā daļā tiek pētīts risinājums ūdens zudumu samazināšanai nekustamā īpašuma objektā. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteiktas darba drošības un darba vides risku novērtēšanas pamatprasības, kā arī aplūkoti santehniķa darba vides riska faktori un nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi. Atbilstoši diplomprojekta mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 71 lapas, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 5 tabulas, 24 attēli, izmantoti 29 literatūras avoti un nepublicēti materiāli.
Keywords Ūdens zudumi, ūdens patēriņš, ūdens patēriņa skaitītāji, ūdens uzskaite.
Keywords in English Water losses, water consumption, water meters, water records.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 26.05.2013 16:43:15