Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language „Caurteku funkcionalitāte un ekspluatācijas riski Latvijas autoceļu tīklā”
Title in English „Functionality and Service Risks of Culverts in the Road Network of Latvia”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor asoc.prof. A.Zariņš
Reviewer lekt. A.Paeglītis
Abstract Maģistra darbs izstrādāts par tēmu: „Caurteku funkcionalitāte un ekspluatācijas riski Latvijas autoceļu tīklā”. Maģistra darbā izvirzīts mērķis – novērtēt Latvijas autoceļu tīklā esošo caurteku hidraulisko un konstruktīvo funkcionalitāti, to ietekmējošos faktorus, definējot iespējamos ekspluatācijas riskus. Darba teorētiskās daļas struktūru veido caurteku un to pielietošanas veidu izpēte, virszemes noteces veidošanās faktoru izpēte, hidroloģisko un hidraulisko aprēķina metožu izpēte. Darba pētniecisko daļu veido Latvijas Valsts autoceļu tīklā esošo caurteku izpēte, novērtējot šo caurteku hidraulisko un konstruktīvo funkcionalitāti. Pētījuma izstrāde balstīta uz caurteku hidraulisko un hidroloģisko aprēķinu veikšanu un caurteku apsekošanu dabā. Pētījuma rezultātā apsekotas 20 caurtekas, novērtēta to funkcionalitāte un definēti iespējamie ekspluatācijas riski. Darba kopapjomu veido 103 (simts trīs) lapas. Darbā ievietoti 66 (sešdesmit seši) attēli un 7 (septiņas) tabulas Darba izstrādei izmantoti 19 (deviņpadsmit) literatūras avoti.
Keywords caurtekas, hidroloģiskie aprēķini, hidrauliskie aprēķini,
Keywords in English culverts, hydrologic calculations, hydraulic calculations
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 23:36:41