Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Nodarbinātības valsts agentūras atbalsta pasākumu bezdarbniekiem efektivitātes novērtējums Latvijā un starptautiskā pieredze”
Title in English “Assessing Efficiency of the Support Programmes for the Unemployed Provided by State Employment Agency in Latvia and International Experience”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Doc. V.Ozoliņa
Reviewer Asoc.prof.A.Orlovska
Abstract Edgars Sarapu. Diplomdarbs Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta pasākumu bezdarbniekiem efektivitātes novērtējums Latvijā un starptautiskā pieredze. Diplomdarba mērķis ir, balstoties uz atbalsta pasākumu bezdarbniekiem analīzi Latvijā un Eiropā, sniegt priekšlikumus atbalsta pasākumu pilnveidošanai un sadarbībai ar uzņēmējiem. Darba pirmajā nodaļā izpētīti darba tirgus teorētiskie aspekti un raksturoti darba tirgus rādītāji Latvijā. Darba otrajā daļā raksturoti bezdarbnieku atbalsta pasākumi, kas pašreiz tiek sniegti Latvijā, normatīvie akti, kas tos reglamentē, un organizācijas un iestādes, kas iesaistītas šo atbalsta pasākumu sniegšanā. Pamatojoties uz strukturētajā intervijā gūtajiem secinājumiem, analizēta pakalpojumu sniegšana un identificētas galvenās problēmas. Datu analīzē izmantots pētījums par NVA sniegto pakalpojumu atbilstību darba tirgus prasībām, uzmanību pievēršot bezdarbnieku atbalsta pasākumu efektivitāti raksturojošiem rādītājiem. Diplomdarba trešajā nodaļā detalizēti pētīta Eiropas valstu pieredze karjeras konsultantu pakalpojumu sniegšanā un analizēti telefoninterviju ar darba devējiem, kas izmanto NVA pakalpojumus, rezultāti. Diplomdarbā veiktā pētījuma rezultātā izstrādāti priekšlikumi bezdarbnieku atbalsta programmu pilnveidošanai, kas praktiski izmantojami NVA darba uzlabošanai un sadarbībai ar uzņēmējiem un organizācijām. Diplomdarba apjoms 88 lapaspuses. Atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem, diplomdarbā ir 3 nodaļas, 14 attēli, 2 tabulas un 2 pielikumi.
Keywords bezdarbs; atbalsta pasākumi bezdarbiekiem; NVA
Keywords in English unemlpoyement
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 15:26:23