Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas pilnveidošana ēku būvniecībā
Title in English Development of Labour Protection Monitoring System in Construction of Buildings
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. J.Ieviņš
Reviewer LU prof. V.Kaļķis
Abstract Maģistra darba temats: „Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas pilnveidošana ēku būvniecībā”. Maģistra darbs izstrādāts trīs daļās: teorētiskā, analītiskā un praktiskā. Darba teorētiskajā daļā skaidrotas darba aizsardzības pamatnostādnes, sniegts darba aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu raksturojums, analizēti dominējošie darba vides riski un to novērtēšanas iespējas būvniecības nozarē. Darba analītiskajā daļā raksturota būvniecības nozare, analizēti nelaimes gadījumu statistiskie dati un darba vides riska faktoru izraisītās arodsaslimšanas. Raksturots būvuzņēmums, kurā tika pētīta darba aizsardzības sistēma un sniegts būvuzņēmumā izveidotās darba aizsardzības sistēmas novērtējums. Lai pētītu būvniecības uzņēmumu būvlaukumos pastāvošās darba vides problēmas, darba analītiskajā daļā tiek analizēti ar darba autora izstrādātās anketas palīdzību iegūtie būvniecībā strādājošo anketēšanas rezultāti. Praktiskajā maģistra darba daļā sniegti priekšlikumi darba aizsardzības uzraudzības sistēmas pilnveidošanai ēku būvniecībā. Pirmais priekšlikums ir, darba aizsardzības prasību izpildes uzraudzībai būvdarbos un darba aizsardzības līmeņa paaugstināšanai būvlaukumos, izmantot Somijā izstrādāto TR drošības novērošanas metodi, kuru maģistra darba autors ir pielāgojis lietošanai Latvijas būvuzņēmumos. Otrajā priekšlikumā izstrādāta būvlaukuma darba aizsardzības sistēmas struktūras shēma un piedāvāti praktiski paņēmieni darba aizsardzības sistēmas organizēšanai. Trešais priekšlikums ir papildināt būvniecības nozares darba vides risku novērtēšanas sistēmu ar Vācijas Federālās darba drošības un veselības aizsardzības institūta Dortmundā izstrādāto Slodzes Galveno Rādītāju (SGR) metodi ergonomisko risku vispārējai novērtēšanai. Maģistra darba izstrādē izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, speciālā darba aizsardzības jomas literatūra, valsts statistikas dati, maģistra darba ietvaros veiktās aptaujas anketas, uzņēmuma nepublicētie materiāli, studiju lekciju materiāli un interneta resursi. Maģistra darbs izpildīts uz 100 lapām. Maģistra darbs satur 32 attēlus, 5 tabulas, 2 aprēķinu formulas un 3 pielikumus. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā.
Keywords darba aizsardzība, ēku būvniecība, TR metodika
Keywords in English occupational health and safety, building construction, TR Methods
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 13:42:17