Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Latvijas ekonomikas konverģence ar Eiropas Savienību Baltijas valstu kontekstā”
Title in English „Latvian economic convergence with the European Union in the context of the Baltic States”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. M.Šenfelde
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. I.Dovladbekova
Abstract Šajā darbā tiek veikta Latvijas ekonomiskās konverģences ar Eiropas Savienību sistemātiska izpēte. Papildus tiek pētītas sakarības starp ekonomisko konverģenci un ekonomisko politiku Eiropas Savienības dalībvalstīs, lielāku uzmanību veltot Latvijas sasniegumiem un ekonomiskai politikai salīdzinājumā ar Baltijas kaimiņvalstīm. Darba teorētiskajā daļā tika noskaidrota ekonomiskās konverģences definīcija un tika formalizēta tās klasifikācija, pēc kuras konverģenci atšķir pēc veidiem, izmantojamiem rādītājiem un citām pazīmēm. Tika izpētīta un formalizēta ekonomiskās konverģences teorētiskā un empīriskā attīstība. Paplašināti tika apskatīti ekonomiskās politikas divi veidi jeb ekonomiskā integrācija un ekonomiskais intervencionisms, kuri, saskaņā ar ekonomiskās konverģences teoriju, varētu veicināt ekonomisko konverģenci ar attīstītākām valstīm. Darba analītiskajā daļā tika veikti aprēķini ekonomiskās konverģences, integrācijas un intervencionisma kvantitatīvai noteikšanai, un tika pētītas to savstarpējas sakarības. Papildus tam plašāk tika apskatīta Baltijas valstu ekonomiskā politika un konverģence. Darba zinātniski-praktiskajā daļā tika apkopoti, novērtēti un formalizēti analītiskās daļas rezultāti un tika pārbaudītas izvirzītas hipotēzes. Nobeigumā tika noteiktas Latvijas ekonomiskās konverģences ar Eiropas Savienību uzlabošanās iespējas un attīstības perspektīvas.
Keywords Ekonomiskā konverģence, Latvija, Baltijas valstis, Eiropas Savienība
Keywords in English Economic convergence, Latvia, Baltic States, European Union
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 13:18:06