Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Starptautiskās mobilitātes programmu realizācijas pilnveidošanas iespējas augstākajā izglītībā Latvijā”
Title in English “Opportunities for Improving Implementation of International Mobility Programs in the Field of Higher Education in Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Lekt. Ģ. Freibergs
Reviewer Lekt. J.Priede
Abstract Diplomdarba Starptautiskās mobilitātes programmu realizācijas pilnveidošanas iespējas augstākajā izglītībā Latvijā autore ir Inga Labsvīra. Diplomdarba mērķis ir novērtēt galvenās problēmas mobilitātes programmas realizēšanas procesā Latvijā, izvērtējot Rīgas Tehniskās universitātes programmas realizēšanas procesu un apzinot citu valsts augstāko izglītību institūciju problēmas. Darbs sastāv no trīs daļām un 7 nodaļām. Darba apjoms ir 63 lpp., bibliogrāfiskajā sarakstā ir 57 vienības. Darbā ir 22 attēli un 6 tabulas. Pirmajā daļā ir aprakstīts mobilitātes programmu nozīme Eiropas augstākās izglītības jomā, kā arī ir apzinātas nozīmīgākās mobilitātes programmas un veikta to izpēte. Tā pat apskatītas mobilitātes programmas attīstības tendences Eiropas Savienībā un raksturots to finansēšanas mehānisms. Otrajā daļā ir analizēts populārākās mobilitātes programmas Erasmus aktualitātes un finansēšanas mehānisms Latvijā. Trešajā daļā ir apskatītas Erasmus programmas attīstības tendences Rīgas Tehniskajā universitātē un analizēts programmas realizēšanas process un konstatētas problēmas. Problēmu konstatēšana balstās uz datu analīzi, autores personīgo pieredzi, kas iegūta strādājot Ārzemju studentu departamentā, studentu anketēšanas rezultātiem un intervijās gūtajiem rezultātiem. Rezultātā sniegti pamatoti secinājumi un priekšlikumi mobilitātes programmas realizācijas pilnveidošanai Rīgas Tehniskajā universitātē.
Keywords Erasmus programma
Keywords in English Erasmus programme
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 13:15:31