Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Krājumu vadības sistēmas pilnveidošana sadales centros”
Title in English “Development of Inventory Management System in Distribution Centers”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Lekt. A.Starčenko
Reviewer Doc.P.Patļins
Abstract ANOTĀCIJA Diplomprojekts Krājumu vadības sistēmas pilnveidošana sadales centros Darba autors Edgars Tučs, darba vadītājs Mg. oec., Alla Starčenko. Diplomprojekta pētījumu objekts ir sadales centra darbība un diplomprojekta pētījuma priekšmets ir krājumu vadības problēmas un to iespējamie risinājums. Diplomprojekta mērķis ir pamatojoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām, analizēt krājumu vadības sistēmas problēmas, kā arī izstrādāt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, krājumu vadības sistēmas pilnveidošanai un krājumu vadības stratēģijas pielietošanai sadales centros. Diplomprojekta pirmajā nodaļa ir izpētīta krājumu vadības sistēmas raksturojums sadales centros. Ir aprakstīts sadales centra darbības raksutrojums un izmantošanas priekšnosacījumi, kā arī aprakstīts krājumu vadīšanas un plānošanas aspekts. Diplomprojekta otrajā nodaļā ir veiks sadales centra krājumu vadības sistēmas novērtējums. Tika izpētīti un aprakstīti garantijas krajumu nozīme sadales centrā un noteikts eošo krājumu garantijas līmenis. Tika veikta sadales centra krājumu regulēšanas strateģījas analīze un poblēmu konstatēsāna un veikta preču grupešana. Diplomprojekta trešajā nodaļā ir veikta krājumu vadības sistēmas pilnveidošana. Ir noteikts garantijas krājumu apjoma katrai precei, kā arī pec ABC sadalijuma ir noteikt izdevīgakais krajumu vadibas modelis katrai no sadalijuma grupām. Balstoties uz veikto analizi un aprēķiniem, tika izstrādati secinājumi un prikšlikumi par krajumu vadibas sistemas pilnveidosanas iespejam sadales centros. Diplomprojekts sastāv no 50 lapām, 17 tabulām, 12 attēliem, 25 izmantotās literatūras un citiem informācijas avotiem.
Keywords Sadales centrs, krājumi, krājumu vadība
Keywords in English Distribution center, inventory, inventory management
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 11:50:48