Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Dzīves līmeņa atšķirības un to novēršanas iespējas Latvijā”
Title in English „Differences in living standards and opportunities for their prevention in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. J.Saulītis
Reviewer Dr.oec., doc.p.i. L.Krilovs
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darbā Dzīves līmeņa atšķirības un to novēršanas iespējas Latvijā tiek izskatīti dzīves līmeņa sociālekonomiskie aspekti, lielāku uzmanību pievēršot iedzīvotāju ienākumu līmenim. Ienākumu nevienlīdzība ietekmē gan valsts iekšējo dzīvi, gan valsts konkurētspēju Eiropas Savienības un pasaules mērogā. Par to liecina ekonomiskās krīzes gadi, kas būtiski samazināja iedzīvotāju ienākumus un pasliktināja dzīves līmeni kopumā, bet palielinājas emigrācija, kā rezultātā Latvija strauji zaudē vienu no saviem galvenajiem resursiem darbaspēku. Šī darba apjoms ir 85 lapaspuses. Darbam ir pievienoti 5 pielikumi, kuros ir apkopoti papildus dati par pētamo jautājumu. Darbā ir 9 tabulas un 29 attēli. Teorētiskajā daļā tiek precizēti jēdzieni saistībā ar pētamo tēmu, apskatītas koncepcijas un dažādu ekonomisko skolu pieejas pētamai problēmai. Otrajā daļā tiek analizēti statistiskie dati par iedzīvotāju ienākumiem, patēriņa struktūru un citiem dzīves līmeņa raksturojošiem aspektiem. Analīzes gaitā pievērsta uzmanība arī šodien plaši apspriestiem jautājumiem par nabadzības sliekšņa noteikšanu un nodokļu un pabalstu sistēmas pilnveidošanas iespējām. Zinātniski praktiskajā daļā tiek izskatītas iespējas, kā ar nodokļu un pabalstu palīdzību var mazināt dzīves līmeņa atšķirības starp iedzīvotāju grupām. Pētījuma gaitā tika secināts, ka lielai iedzīvotāju daļai Latvijā ienākumu līmenis ir ļoti zems. Pēc autores domām, dzīves līmeņa atšķirību mazināšanas prioritārais uzdevums ir šo iedzīvotāju grupu atbalsts. Lai šo uzdevumu risināt, ir nepieciešams noteikt ticamu rādītaju, kas nosaka zemāko paļaujamo ienākumu līmeni. Rādītāja aprēķinā ir jāizmanto nevis vidējie ienākumi, bet cilvēka iztikai nepieciešamo līdzekļu apjoms. Šāds rādītājs būtu par pamatu arī algu un valsts noteikto pabalstu izmaksai.
Keywords Dzīves līmenis, atšķirības, nevienlīdzība
Keywords in English living standarts, differences, inequality
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 10:29:08