Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli”
Title in English “Taxation Impact to Company Financial Standing”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Izvēlētā bakalaura darba tēma ir Uzņēmuma nodokļu slogs. Tēma ir aktuāla, jo nodokļu maksājumi ir nacionālo budžetu galvenais ieņēmumu avots un pilda budžeta ieņēmumu veidošanas funkciju. Nodokļiem ir jāveicina valsts sociālā un ekonomiskā attīstība, kā arī jāpalielina iedzīvotāju nodarbinātība, ko var panākt, samazinot un diferencējot nodokļu likmes un piešķirot atvieglojumus. Lai gan visi nodokļi savā veidā ietekmē komercdarbību, tomēr atsevišķu nodokļu veidu iespaids var atšķirties, tādēļ bakalaura darba mērķis ir izpētīt nodokļu sloga teorētiskos un praktiskos aspektus Latvijas nodokļu politikas kontekstā. Veidojot nodokļu plānošanas stratēģiju, ir jānovērtē, kuri nodokļi rada vislielāko nodokļu sloga daļu un kā tie iespaido uzņēmuma izmaksas dažādiem ražošanas faktoriem, tāpēc šī darba pētījuma objekts ir nodokļu slogs, savukārt pētījuma priekšmets ir nodokļu sloga ietekmējošie faktori. Tā kā atsevišķiem komercdarbības veidiem tiek piemērotas dažādas nodokļu likmes, kā arī citu faktoru ietekmē, nodokļu sloga rādītāji var atšķirties pa uzņēmējdarbības veidiem. Saskaņā ar darba mērķi autors izvirza šādus darba uzdevumus: 1) Izanalizēt nodokļu sistēmu, apskatot nodokļu teorētiskos aspektus, nodokļu politiku Latvijā, kā arī aprēķināt nodokļu slogu valsts līmenī; 2) Apskatīt uzņēmumu nodokļu slogu, analizējot nodokļu sloga teorētiskos aspektus, kā arī apskatot plānošanas virzienus nodokļu sloga samazināšanai; 3) Veikt AS Latvijas valsts meži nodokļu sloga aprēķinu un analīzi. Bakalaura darba praktiskā vērtība ir nodokļu politikas un nodokļu sloga teorētisko un praktisko aspektu analīze, kā arī vērtējums par to, vai nepieciešams veikt nodokļu plānošanas pasākumus uzņēmumā AS Latvijas valsts meži. Darbs ir strukturēts 3 nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek sniegts nodokļu sistēmas vispārīgs raksturojums, apskatot nodokļu teorētiskos aspektus, nodokļu politiku Latvijā un nodokļu slogu aprēķinu valsts līmenī. Otrajā nodaļā tiek apskatīts uzņēmuma nodokļu slogs, analizējot nodokļa sloga teorētiskos aspektus un uzņēmuma nodokļu plānošanas nepieciešamību. Trešajā nodaļā tiek sniegts AS Latvijas valsts meži vispārīgs raksturojums un veikts uzņēmuma nodokļu sloga aprēķins. Bakalaura darbs apjoms ir 72 lapas. Darbā ir ietvertas 3 nodaļas, 6 tabulas un 2 attēli.
Keywords Uzņēmuma nodokļu slogs
Keywords in English The Tax Burden of the Enterprises
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 10:09:13