Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Ārējās tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļi”
Title in English “Models for Financing External Trade Transactions”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Prakt.doc. A.Čevers
Reviewer
Abstract Diplomdarba autore ir Eva Surkule. Diplomdarba tēma ir “Ārējās tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļi”. Darbā tiek izpētīti faktori, kas ietekmē ārējo tirdzniecības darījumu modeļu izvēli. Pētījuma ietvaros tika izveidoti ārējās tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļi, akcentējot tajos risku un izmaksu grupas, katrā darījuma posmā un veikts to novērtējums. Diplomdarba pētījuma objekts ir ārējās tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļi, pētījuma priekšmets ir ārējo tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļu piemērošanas iespējas un riski. Diplomdarbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā ir apskatītas starptautiskās tirdzniecības teorijas un ārējās tirdzniecības aktualitātes. Kā arī ārējās tirdzniecības populārākais darījuma veids - starptautiskie pirkuma – pārdevuma līgumi. Otrajā daļā tiek raksturoti ārējās tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļu būtība un darbība, modeļu piemērošanas specifikācija. Trešajā daļā tiek analizētas finansēšanas modeļu priekšrocības un trūkumi. Lai izpētītu, kādi riski un izmaksas uzņēmējiem jāņem vērā izvēloties norēķinu metodes tirdzniecības darījumos, tiek izveidoti ārējo tirdzniecības darījumu finansēšanas modeļi, kur katrā no to posmiem šie faktori tiek akcentēti. Diplomdarba apjoms ir 76lapas, izstrādāts latviešu valodā, un tas ietver 13 tabulas un 15 attēlus. Tika izmantoti 38 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords tirdzniecības finansēšanas instrumenti, ārējās tirdzniecības darījumi, riski
Keywords in English tride finance instruments, external trade transactions, risks
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 07:03:25