Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Komercbanku maksājumu karšu izmantošanas veicināšana ārzemēs
Title in English Promoting the Use of Payment Cards Abroad
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Dr.habil.oec.prof. R.Počs
Reviewer
Abstract Diplomdarba nosaukums ir Komercbanku maksājumu karšu izmantošanas veicināšana ārzemēs. Darba tēmas aktualitāti autore pamato ar to, ka banku bizness šobrīd visā pasaulē ir ļoti būtisku pārmaiņu ceļā. Modernās tehnoloģijas nosaka klientu paradumu maiņu visās dzīves jomās. Svarīgi ir efektīvi risināt jautājumus par banku atsevišķu pakalpojumu, tai skaitā maksājumu karšu, organizēšanas pilnveidi starptautiskajos finanšu darījumos. Diplomdarbs ir izstrādāts latviešu valodā autores bakalaura studiju ietvaros Rīgas Tehniskajā universitātē. Darba mērķis ir izpētīt Latvijā piedāvāto maksājumu karšu izmantošanu norēķiniem ārzemēs un piedāvāt komercbankām piemērotus maksājumu karšu ārzemēs izplatīšanas un organizēšanas pilnveidošanas veidus. Pētījuma gaitā tika izpētīts un salīdzināts komercbanku maksājumu karšu piedāvājums, izpētīta un analizēta maksājumu karšu izmantošanas dinamika, izpētīta maksājumu karšu nozīme patērētāju ikdienā un karšu izmantošanas veidi ārzemēs pašlaik. Veicot aptaujas anketu, izdarīti attiecīgi secinājumi, par to vai komercbanku maksājumu karšu izmantošana Latvijā ir apmierinoša, un vai iespējams paplašināt piedāvājumu ārvalstīs, vai iespējams uzlabot sniegto pakalpojumu sortimentu un kvalitāti. Pētījumā arī parādīts, ka norēķiniem ārzemēs lielākā daļa patērētāju dot priekšroku skaidrai naudai. Iemesls šādai rīcībai ir neuzticība norēķiniem ārvalstīs ar maksājumu kartēm, kam bieži pamats ir nepietiekoša pārliecinātība par to, kura zīmola kartes tiek pieņemtas konkrētajā valstī vai reģionā. Izstrādāti risinājumi un izvirzīti priekšlikumi, kuri ir vērsti uz komercbanku maksājumu karšu efektīvākas izmantošanas organizēšanu ārzemēs. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām un kopējais darba apjoms ir 73 lapas, kurās iekļauti 15 attēli un 3 tabulas. Darbam ir 5 pielikumi. Atsauces dotas uz 43 bibliogrāfiskajā sarakstā ietvertajiem informācijas avotiem. Pētījuma periods ir 2009. 2012. gads.
Keywords maksājumu kartes, komercbankas, izmantošanas veicināšana
Keywords in English payment cards, commercial banks, promotion of usage
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 17.12.2013 08:16:43