Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Mārketinga stratēģijas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumā”
Title in English „Development of marketing strategy in a trading company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Mg.oec., lekt. B.Levina
Abstract Bakalaura darba autors: Jūlija Kuzņecova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Ieva Andersone Bakalaura darba temats: „Mārketinga stratēģijas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumā” Bakalaura darba apjoms: 62 lpp., 29.tab., 15.att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra, valsts statistikas dati, interneta resursi un uzņēmuma nepublicētie dati, mācību literāri avoti – 16 latviešu valodas avoti, 1 angļu valodā, 1 vācu valodā, 4 krievu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darba analītiskajā un apskata daļā izstrādes gaitā tiek apskatīta stratēģijas būtība tās nozīme un veidi, kā arī stratēģijas plānošanas process. Pētījumu un aprēķinu daļā tiek praktiski pielietots plānošanas process konkrētam uzņēmumam, ka arī izstrādāta stratēģija un noteikts budžets mārketinga pasākumiem. Nobeigumā tiek izvirzīti secinājumi un priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kuzņecova J. Mārketinga stratēģijas izstrādāšana tirdzniecības uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2013. – 62 lpp.
Keywords Mārketinga stratēģija
Keywords in English Marketing Strategy
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 23.05.2013 18:57:47