Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Banku sektora ietekme uz ekonomisko izaugsmi"
Title in English „Impact of the banking sector on the economic growth”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Judrupa
Reviewer Dr.oec., prof. J.Saulītis
Abstract Maģistra darba autors: Sintija Bogotā. Maģistra darba vadītājs: Ilze Judrupa. Maģistra darba tēma: Banku sektora ietekme uz ekonomisko izaugsmi. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 9 tabulas un pielikums. Maģistra darbā izmantoti 35 bibliogrāfiskie avoti, no kuriem 32 ir latviešu valodā un 3 svešvalodā. Maģistra darba mērķis ir pamatojoties uz banku sektora un ekonomiskās izaugsmes rādītāju analīzi, izpētīt banku sektora ietekmi uz ekonomisko izaugsmi Latvijā. Lai sasniegtu mērķus autore izpēta ekonomiskās izaugsmes būtību, nosaka to ietekmējošos faktorus un rādītājus, analizē galvenos monetārās politikas instrumentus un to ietekmi uz ekonomisko izaugsmi, nosaka galvenās ekonomiskās izaugsmes problēmas, izpēta banku sektora iespējas ietekmēt ekonomisko izaugsmi un izstrādā priekšlikumus banku sektora ietekmes uzlabošanai. Maģistra darba galvenie secinājumi – pirmkārt, kopumā bankas tiešā vai netiešā veidā, bet ietekmē ekonomikas izaugsmi, gan caur izsniegto kredītu apjomiem, gan vērstpapīru izlaidi, gan noguldījumiem, gan arī monetārās politikas instrumentiem, otrkārt, lielais hipotekāro un patēriņa kredītu īpatsvars kopējā apjomā un salīdzinoši mazi kredītu apjomi ražotājiem ir bijuši par pamatu ekonomikas lejupslīdei. Maģistra darba galvenie priekšlikumi – ekonomiskās izaugsmes paaugstināšanai, pirmkārt, nepieciešams iesaistīties gan valdībai, gan Latvijas bankai, jo tieši ar nodokļu politiku un naudas daudzumu apgrozībā ir iespējams veicināt iedzīvotāju labklājību, otrkārt, nepieciešams sniegt lielāku atbalstu ražotājiem - bankām izsniedzot kredītus vai piesaistot investīcijas no citiem investoriem.
Keywords iekšzemes kopprodukts, ekonomiskā izaugsme, bankas, monetārās politikas instrumenti
Keywords in English gross domestic product, economic growth, bank, monetary policy instruments
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 23.05.2013 18:18:22