Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Reklāma un tās pielietojums uzņēmējdarbībā
Title in English „Advertising and its application in business”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., doc. I.Andersone
Reviewer Mg.oec., lekt. B.Levina
Abstract Bakalaura darba autors: Karina Karjakina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: RTU docente, dr.oec. I.Andersone Bakalaura darba temats: Reklāma un tās pielietojums uzņēmējdarbībā Bakalaura darba apjoms: 60 lpp., 11 tab., 27 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Izmantotie informācijas avoti ir speciālā ekonomiskā literatūra, publicētie zinātniskie darbi, reklāmas mediju un aģentūru pētījumi, statistikas datu bāzes un interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā apskatu daļā tika atspoguļota reklāmas būtība, kā arī reklāmas plānošanas soļi, kas iekļauj mērķa formulēšanu, reklāmas budžeta izstrādi, reklāmas teksta un saukļa izstrādi, reklāmas izplatīšanas līdzekļu izvēli un reklāmas efektivitātes novērtēšanu. Pētījumu un aprēķinu daļā tika izpētīts reklāmas tirgus, veikta uzņēmumu aptauja par reklāmas nozīmi uzņēmējdarbībā, kā arī izstrādāts reklāmas plāns SIA ECOtex produktiem. Pētījums apstiprināja to, ka reklāmai ir ļoti liela nozīme uzņēmējdarbībā, tāpēc uzņēmumi ir jāpopularizē, lai uzņēmums būtu dzīvotspējīgs. Ja uzņēmums izvēlēsies nereklamēt produktus, tad tas var piedzīvot pat bankrotu. Mūsdienu informācijas tirgū pircējs var apmaldīties, tāpēc uzņēmumam ir jābūt radošam, lai izceltu savu produktu, bet pats galvenais uzņēmumam ir jāplāno un jāanalizē rezultāti. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Karjakina K. Reklāma un tās pielietojums uzņēmējdarbībā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2013. 60 lpp.
Keywords Reklāma un tās pielietojums uzņēmējdarbībā
Keywords in English Advertising and its application in business
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 20:19:59