Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Loģistikas procesu pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumos”
Title in English “Development of Logistics Processes in Timber Manufacturing Enterprises”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Lekt. A.Starčenko
Reviewer
Abstract Diplomprojekta ‘’Loģistikas procesu pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumos’’ autors ir Aigars Urtāns, darba zinātniskais vadītāja Mg.oec., lektore ,Alla Starčenko. Diplomprojekta objekts ir kokapstrādes uzņēmumi. Pētījuma priekšmets – loģistikas procesu pilnveidošana kokapstrādes uzņēmumos. Darba mērķis ir atrast un izpētīt problēmas, kas tieši saistītas ar loģistikas procesu organizēšanu kokapstrādes uzņēmumos, izdarīt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus loģistikas procesu pilnveidošanai. Pētījuma 1.nodaļa apkopota vispārēja informācija par kokapstrādes nozari, vadošajiem kokapstrādes uzņēmumiem, nozares attīstības tendencēm, nozares un viena vadošā uzņēmuma ietekmējošo faktoru un SVID analīze. 2.nodaļā apskatīti loģistikas procesi, kas būtiski ietekmē kokapstrādes uzņēmumu darbību un izvērtēti trūkumi, kas saistīti ar uzglabāšanas vietām, pasūtījumu izpildi un kravu apstrādi. 3.nodaļā veikta iepriekšējā nodaļā minēto loģistikas procesu analīze un to pilnveidošanas iespējas. Diplomprojekts sastāv no 57 lapām, kuras sevī ietver 12 tabulas un 16 attēlus. Diplomprojekta izstrādes gaitā tika izmantoti 32 avoti.
Keywords uzglabāšanas vietas, loģistikas procesi
Keywords in English strage places, logistic process
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 23.05.2013 17:20:03