Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Kvalitātes vadības sistēmu pilnveidošana loģistikas uzņēmumā”
Title in English “Development of Quality Management Systems in a Logistics Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asoc.prof. D.Solovjovs
Reviewer
Abstract Diplomprojekta Kvalitātes vadības sistēmu pilnveidošana loģistikas uzņēmumā autore ir Līga Kuzma, zinātniskais vadītājs ir asociētais profesors, Dr. oec. Dmitrijs Solovjovs. Pētījuma gaitā tika apskatīts loģistikas process un piegādes ķēde uzņēmumā pirms un pēc kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas, sistēmas veiktie uzlabojumi un pilnveidojumi procesu darbībā. Projekta pirmajā daļā tiek aplūkota kvalitātes vadības sistēmas aktualitāte loģistikas uzņēmumos un pati kvalitātes sistēma un tās būtība. Projekta otrā nodaļa ir veltīta problemātikas analīzei, kas balstīta uz vienu no lielākajiem Latvijas sadales loģistikas uzņēmumiem SIA DO IT. Tiek pētīts piegādes tīkls un tā nepilnības, kā arī iekšējie loģistikas procesi uzņēmumā, veikta kļūdu analīze. Trešajā projekta nodaļā autore izvērtē uzlabojumus iepriekš apskatīto problēmsituāciju pilnveidošanai, izmantojot kvalitātes vadības sistēmu uzņēmumā. Tiek apskatītas un salīdzinātas izmaiņas un uzlabojumi, ieviešot ISO 9001:2008 standarta noteiktās prasības, un analizētas kvalitātes vadības sistēmas izmaksu izmaiņas. Balstoties uz šo pētījumu, tiek veikti secinājumi par projekta gaitā realizēto un izteikti priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas procesu pilnveidošanai loģistikas uzņēmumos Latvijā. Diplomprojekts izklāstīts uz 67 lappusēm, kuras ietver 16 attēlus un 13 datus apkopojošas tabulas. Izmantoti 24 avoti.
Keywords kvalitātes vadības sistēma, sadales loģistika, loģistikas procesu pilnveidošana, ISO 9001:2008
Keywords in English quality management system, distribution logistics, development of logistic processes
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 23.05.2013 13:46:02