Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „VID Muitas kriminālpārvaldes loma narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas apkarošanā”
Title in English “SRS Customs Criminal Board Role of Combating Smuggling of Narcotic and Psychotropic Substances”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Darba autora izvēlētais temats ir Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes loma narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas apkarošanā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt un analizēt Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes darba rezultātus narkotisko un psihotropo vielu jomā, kā arī izpētīt šī brīža narkomānijas izplatību un tās mazināšanas veicināšanas pasākumus. Lai realizētu darba mērķi, autors ir izvirzījis sekojošus uzdevumuvs: izpētīt un veikt Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas apkarošanā paveiktā darba analīzi, izpētīt narkotiku apkarošanas sistēmu Latvijā, tās problēmas, tajā iesaistīto iestāžu darbību. Dilomdarbs sastāv no trīs daļām. Pirmā un otrā daļa ir veltīta teorētisko jautājumu izskatīšanai. Pirmā daļa ir veltīta narkonānijai un narkotisko un psihotropo vielu kaitīgai iedarbībai uz cilvēku un sabiedrību. Otrajā daļā ir aprakstīta vispārējā narkotiku apkarošanas sistēma Latvijā, tajā iesaistītās iestādes, kā arī aprakstītas narkotisko un psihotropo vielu apkarošanas metodes. Un visbeidzot trešā daļa ir veltīta Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes darba analīzei narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas apkarošanas jomā. Analīzes rezultātā darba autors ir nonācis pie secinājuma, ka Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes veiktās darbības narkotiku kontrabandas apkarošanas jomā ir efektīvas, taču, lai mazinātu narkomānijas izplatību Latvijā, ir jāizveido vienota narkomānijas apkarošanas sistēma. Darbs sastāv no 73 lapaspusēm, tajā ir 25 attēli, 5 tabulas un 2 pielikumi, un tā izstrādāšānā tika izmantota speciālā literatūra un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldes nepublicētie dati un informācija.
Keywords VID Muitas kriminālpārvaldes loma narkotisko un psihotropo vielu kontrabandas apkarošanā
Keywords in English SRS Customs Criminal Board Role of Combating Smuggling of Narcotic and Psychotropic Substances
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 23.05.2013 10:35:11