Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas procedūru piemērošanas analīze Daugavpils preču stacijas MKP”
Title in English “Analysis of Customs Procedures Application at Daugavpils Freight Station in Customs Control Point”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor O.Živuhina, Daugavpils preču stacijas MKP vecākā muitas uzraudze
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract ANOTĀCIJA Darba autors: Vjačeslavs Šarkels. Darba tēma: Muitas procedūru piemērošanas analīze Daugavpils preču stacijas MKP. Darba zinātniskais vadītājs: Olga Živuhina. Darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām un nobeiguma. Darbs satur 75 lappuses, 19 attēlus, 5 tabulas, 13 pielikumus. Par darba izstrādāšanas pamatu noderēja 39 zinātniskie avoti, likumdošana, Daugavpils preču stacijas MKP statistika un praksē iegūtais materiāls. Diplomdarbā ir apskatīta Daugavpils preču stacijas muitas darbības sfēra, darba procesa organizācija, muitas procedūru noformēšanas īpatnības, kravu fiziskās kontroles veikšana, kā arī analizēti muitas procedūru un nodokļu rezultāti. Veikto secinājumu pamatā izstrādāti priekšlikumi darba uzlabošanai un piedāvāti risinājumi nepilnību novēršanai muitas kontroles punktā. Īpaša nozīme tika pievērsta muitas procedūru raksturojumam MKP Daugavpils preču stacijā: dzelzceļa kravu noformēšanas specifikai, muitas pārbaužu veikšanai, riska faktoru izvērtēšanai, kā arī muitas kontroles veidiem. Darba mērķis: analizēt muitas procedūru noformēšanu Daugavpils preču stacijas muitas kontroles punktā. Diplomdarba pētījumu pamatā ietilpst analīze, salīdzināšana un zinātniskās pozīcijas ar statistikas datu izmantošanu. Darbs ir izklāstīts ar teorijas un praktisko zināšanu savienošanu un zinātnisko materiālu pielietošanu. Darbs var tikt rekomendēts muitas, valsts pārvalžu iestāžu amatpersonām un privātuzņēmumu darbiniekiem.
Keywords Muita, proceduras, statistika, krava, nodokli.
Keywords in English Customs, procedures, statistics, cargo, taxes.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 23.05.2013 10:10:15